Administrație Publică

HOTARAREA NR. 74 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea documentatiei tehnico – economice, faza PT+CS, pentru obiectivul „Reparatii strazi si trotuare, oras Sinaia, jud. Prahova”


Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12455/12.05.2017 a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Serviciului de Investitii si Achizitii Publice, nr. 12456/12.05.2017;
Văzând avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu art. 44, alin. 1 din Legea nr. 273 / 2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. b si alin. 4 lit. d, coroborat cu art. 45. alin. 2, lit. e si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art.1. – Aprobă documentația tehnico – economică pentru investiția „Reparatii strazi si trotuare, oras Sinaia, jud. Prahova”.

Art.2. – Primarul orașului Sinaia, prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download HCl 74 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support