Administrație Publică

HOTARAREA NR. 81 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind aprobarea realizarii evenimentului Road Grand Tour – Infernul Muntelui 2017- editia a III a

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12614/15.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 12623/15.05.2017;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
In conformitate cu prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. e si alin.7, lit. a, coroborat cu art. 45. alin. 2, lit. f si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art. 1. – Aproba desfasurarea concursului de ciclism Road Grand Tour – Infernul Muntelui 2017- editia a III a, in data de 18 iunie 2017.

Art. 2. – Aproba efectuarea de cheltuieli complementare organizarii evenimentului, in valoare de 5000 lei.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download HCL 81 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support