Administrație Publică

HOTARAREA NR. 82 din 18.05.2017

iunie 8, 2017

Privind infratirea intre orasul Sinaia – Romania si municipiul Hincesti – Republica Moldova

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 12967/18.05.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 12970/18.05.2017;
Vazand avizul comisiei de specialitate;
Tinand cont de Avizul pozitiv al Ministerului Afacerilor Externe – Directia Tratate Internationale nr. H2 – 2 / 782 din data de 17 mai 2017, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 12955/18.05.2017;

În temeiul art. 11, alin.3, art. 16, art. 36, alin. 2 lit. e si alin.7, coroborat cu art. 45. alin. 1 si art.115 alin.1 lit b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicată, cu modificările si completarile ulterioare.

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA
H O T A R A S T E :

Art. 1. – Aproba infratirea orasului Sinaia – Romania cu municipiul Hincesti – Republica Moldova, in scopul promovarii intereselor comune ale celor doua localitati si in conformitate cu legislatiile in vigoare din Romania si Republica Moldova.

Art. 2. – Imputerniceste Primarul orasului Sinaia, dl. Vlad Oprea, sa incheie si sa semneze Protocolul de colaborare cu reprezentantul autoritatii municipiului Hincesti, dl. Alexandru Botnari, Primarul municipiului Hincesti.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Download HCL 82 2017

Last modified: iunie 8, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support