Administrație Publică

Anunț consultare Plan Urbanistic detaliu casa de Vacanță Cumpătu

iunie 13, 2017

Nr. şi data anuntului : 12746/16.05.2017

PRIMARIA ORASULUI SINAIA  cu sediul in Orașul Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, judetul Prahova , anunță publicul interesat conform prevederilor Ordinului nr. 2701/2010, cu privire la :

INTENTIE DE ELABORARE

PLAN   URBANISTIC  DETALIU

Argumentare :  INTOCMIRE PLAN URBANISTIC DETALIU- RIDICARE RESTRICTIE TEMPORARA DE CONSTRUIRE PENTRU AMPLASARE CASA DE VACANTA , in orasul SINAIA, strada George Enescu nr. 3      

INIŢIATOR:  MOLDOVEANU MIHAI

ELABORATOR:  SC MOLDOMPROIECT SRL  Alexandria

PUBLICUL ESTE INVITAT SA TRANSMITA OBSERVATII SI PROPUNERI

privind intentia de elaborare a Planului Urbanistic Detaliu

in perioada  16.05.2017 – 31.05.2017

Observatiile sunt necesare in vederea : INTOCMIRE PLAN URBANISTIC DETALIU – RIDICARE RESTRICTIE TEMPORARA  DE CONSTRUIRE  PENTRU AMPLASARE CASA DE VACANTA , in orasul SINAIA, strada George Enescu nr. 3     

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris,  in termen de 5 zile de la incheierea perioadei de consultare a publicului si afisat la sediul Primariei oras Sinaia .

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului:

  • Afisare anunt pe pagina de internet a institutiei, la sediul institutiei;
  • Notificarea  proprietarilor  parcelelor vecine pe toate laturile celei care a generat PUD
  • Informare si consultare  publica –16.05.2017 – 31.05.2017 la sediul Primariei oras Sinaia – Serviciul urbanism si cadastru , de luni pana vineri intre orele 9,00- 12,00 ;
  • Raspunsuri la observatiile primite 01.06.2017 – 06.06.2017 si afisarea lor la sediul Primariei oras Sinaia.
  • Intocmire raport informare si consultare public.

Persoane  responsabile cu informarea si consultarea publicului:

  • Mihaiela Gherasim – Sef Serviciu Urbanism şi Cadastru
  • Maria Marin – Inspector Serviciu Urbanism  şi Cadastru
  • Adresa : Sinaia, Bd.Carol I nr.47, telefon: 0244 311788; e-mail: contact@primaria-sinaia.ro.

01.MEMORIUL JUSTIFICATIV

01.Situatia existenta

02.Reglementari urbanistice

03.Reglementari edilitare

04.Circulatia terenurilor

05.Profile transversale strazi

06.Desfasurari stradale

07.Axonometrie zona studiata

08.Perspectiva str. Yehudi Menuhin

09.Perspectiva str. George Enescu

10.Documentar fotografic

11.Extras RLU PUG Sinaia Cumpatu UTR36

12.Ridicare topografica PUD

Studiu geotehnic GEO-STUD-PROIECT Af

Studiu geotehnic GEOUNIVERSITAS

Last modified: iunie 23, 2017

Comments are closed.