Administrație Publică

Anunț consultare Plan Urbanistic Zonal – Parc Știrbei

iunie 13, 2017

PRIMARIA ORASULUI SINAIA
SERVICIUL URBANISM SI CADASTRU
Data anuntului : 15251/13.06.2017

INTENTIE DE ELABORARE

PLAN   URBANISTIC  ZONAL

PRIMARIA ORASULUI SINAIA  cu sediul in Orașul Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, judetul Prahova , anunță publicul interesat conform prevederilor Ordinului nr. 2701/2010, cu privire la intenția de elaborare a documentației de urbanism .

PLAN URBANISTIC ZONAL: «Schimbare destinație teren din zonă locuințe și funcțiuni complementare cu caracter predominant de odihnă, recreere, turism și zona centrală în zonă spații verzi, agrement și sport și zonă instituții și servicii și restaurare și refuncționalizare ”Capela Știrbei”, amenajare parc, alei carosabile și pietonale, spațiu parcare, anexe, utilități, branșamente și organizare de șantier»   pentru imobilul situat in  Parcul Știrbei, tarla 23, parcela Cc 46, oraş Sinaia, Jud. Prahova, beneficiar   ORASUL SINAIA .

Persoanele interesate sa trimita observatii / comentarii o pot face in termen de 25 zile calendaristice de la data anuntului : 13.06.2017

Persoane  responsabile cu informarea si consultarea publicului:

  • Mihaiela Gherasim – Sef Serviciu Urbanism şi Cadastru
  • Maria Marin – Inspector Serviciu Urbanism  şi Cadastru

Adresa : Sinaia, Bd.Carol I nr.47, telefon: 0244 311788; e-mail: contact@primaria-sinaia.ro.

Observatiile sunt necesare in vederea aprobarii Planului urbanistic zonal.

Raspunsul la observatiile transmise va fi comunicat in scris, in termen de 15 zile de la incheierea perioadei de consultare a publicului si afisat la sediul Primariei oras Sinaia .

Etapele preconizate pentru consultarea publicului pana la aprobarea planului :

  • etapa pregătitoare – anunţarea intenţiei de elaborare prin anunţ la avizierul primariei, anunţ în ziar, anunţ pe pagină de internet a Primariei oras Sinaia ;
  • Informare si consultare publica – 13.06.2017 – 07.07.2017 la sediul Primariei oras Sinaia – Serviciul urbanism si cadastru , de luni pana vineri intre orele 9,00- 12,00 ;
  • Raspunsuri la observatiile primite 07.07.1017 –21.07.2017si afisarea lor la sediul Primariei oras Sinaia .
  • Intocmire raport informare si consultare public

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Studiu istoric și peisagistic

MEMORIU DE PREZENTARE

01 – Incadrare in teritoriu

02 – Situatia existenta

03 – Reglementari urbanistice

04 – Echipare edilitara

05 – Detaliu de lot

06 – Zonificare functionala

07 – Proprietate asupra terenurilor

08 – Elemente vegetale

09 – Imagini reprezentative

10. reportaj fotografic situatie existenta

11. reportaj fotografic situatie existenta

ridicare topo

Last modified: iunie 23, 2017

Comments are closed.