Administrație Publică

HOTARAREA NR. 112 din 7.07.2017

iulie 11, 2017

Privind aprobarea listei solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL şi a ordinii de prioritate pentru anul 2017 dupa solutionarea contestatiilor si repartizarea locuintelor vacante

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 17053/30.06.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Biroului Patrimoniu si Protectie Civila, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 17241/04.07.2017;

Tinand cont de Procesele verbale nr.16927/30.06.2017 si nr. 17193/03.07.2017 ale Comisiei de analiză şi repartizare a locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 152 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza Hotararii Guvernului nr. 962/2001 de aprobare a Normelor metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 15;

In temeiul art. 36, alin. 2, lit. d si alin. 6, lit. a, punct. 17, coroborat cu art. 45, alin. 1 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

Art.1 – Aprobă lista solicitanţilor care au acces la locuinţele pentru tineri, destinate închirierii, construite prin ANL şi a ordinii de prioritate pentru anul 2017 dupa solutionarea contestatiilor, conform anexei nr.1, care face parte integrantă  din prezenta hotărâre.

Art.2 – Aproba lista de repartizare a locuintelor vacante, conform anexei nr. 2, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 – Prevederile prezentei hotarari, vor fi aduse la indeplinire de Biroul Patrimoniu si Protectie Civila din cadrul Primariei orașului Sinaia.

 

Descarca: HCL_nr_112_2017

Last modified: iulie 11, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support