Administrație Publică

HOTARAREA NR. 113 din 7.07.2017

iulie 11, 2017

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

 

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 17601/06.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Serviciului Buget şi Resurse Umane, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 17602/06.07.2017;  

În baza Legii nr. 6/20.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. a si art. 115 alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

   Art. 1 –  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017, astfel :

 BUGET LOCAL

    I. VENITURI :    0 lei
    II. CHELTUIELI :    0 lei

 

Cap. 51.02  «  ADMINISTRATIE PUBLICA  »

Titlul II Bunuri si servicii

 

-100.000 lei

-100.000 lei

Cap. 70.02  « SERVICII DEZV. SI LOCUINTE »   

Titlul XIII Cheltuieli de capital

« Cofinantare + Retele  Blocuri  ANL Str. Intrarea Lalelelor  »

400.000 lei

400.000 lei

 

Cap. 84.02  «  TRANSPORTURI   »

Titlul XIII Cheltuieli de capital«

« Reparatii capitale strazi »

Titlul XIV Active nefinanciare

Majorare capital social SC Transport Urban SRL

-300.000 lei

-400.000 lei

 

100.000 lei

 

 Art.2 – Aprobă rectificarea bugetului local cu suma de 15.000 lei, conform Dispoziției primarului nr. 298 din 26.06.2017.                                                                                                                                    Art.3 – Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Descarca: HCL_nr_113_2017

Last modified: iulie 11, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support