Administrație Publică

HOTARAREA NR. 114 din 7.07.2017

iulie 11, 2017

Privind aprobarea angajamentului multianual pe o perioada de 5 ani, începand cu anul 2018 pentru realizarea obiectivului de investiţii « Construire Spital Orăşenesc Sinaia »  

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 17597/06.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Serviciului Buget şi Resurse Umane, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 17599/06.07.2017;

Vazand Referatul nr.17540/06.07.2017 al Serviciului de Investiţii şi Achiziţii Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia, prin care propune aprobarea angajamentului multianual pe o perioadă de 5 ani, incepand cu anul 2018, pentru realizarea obiectivului de investiţii « Construire Spital Orăşenesc Sinaia »;

În baza Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale cu  modificarile si completarile ulterioare ;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajare, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si legale, cu modificarile si completarile ulterioare ;

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. a si art. 115 alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

                                      

Art.1 Aproba angajamentul multianual pe o perioadă de 5 ani, începand cu anul 2018, pentru realizarea obiectivului de investiţii « Construire Spital Oraşenesc Sinaia » .

Art.2 – Valoarea angajamentului multianual este de 27.599.257,03 lei şi se va eşalona  pe următorii 5 ani, astfel :

Anul 2018 = 5.520.000 lei

Anul 2019 = 5.520.000 lei

Anul 2020 = 5.520.000 lei

Anul 2021 = 5.520.000 lei

Anul 2022=  5.519.257,03 lei

Art.3 – Valoarea angajamantului poate fi modificată in funcţie de lucrările rămase de executat la închiderea execuţiei bugetare, pe anul 2017.

Art.4 – Prevederile prezentei hotărîri, vor  fi a duse la îndeplinire de Serviciul Buget si Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Descarca: HCL_nr_114_2017

Last modified: iulie 11, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support