Administrație Publică

HOTARAREA NR. 115 din 7.07.2017

iulie 11, 2017

Privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 21/28.02.2017 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației faza Proiect tehnic, aferent obiectivului de investiții ,,Locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, Intrarea Lalelelor -blocurile 33, 32, 31 – Sistematizare verticală și accese’’

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 17647/06.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Serviciului Investiții si Achiziții Publice,  inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 17649/06.07.2017;

În conformitate cu prevederile art. 44, alin. 1 si alin. 4 și art. 45 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

In baza Hotararii nr. 907/2016 privind etapele si contractul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. b si alin. 4, lit. d, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. e si art. 115 alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

                                      

Art. 1 – Aprobă modificarea si completarea Hotararii Consiliului Local nr. 21/28.02.2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici si a documentației, faza Proiect tehnic, aferent obiectivului de investiții ,,Locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, Intrarea Lalelelor-blocurile 33, 32, 31 – Sistematizare verticală și accese’’.

Art. 2 . – Art.1. din Hotararea Consiliului Local nr. 21/28.02.2017 va avea urmatorul cuprins:

,,Se aproba indicatorii tehnico economici actualizati pentru obiectivul de investitii ,,Locuințe pentru tineri, destinate inchirierii, Intrarea Lalelelor – blocurile 33, 32, 31 – Sistematizare verticală și accese’’, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare”.

Art. 3 – Prevederile prezentei hotarari, vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Investitii si Achizitii Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Descarca: HCL_nr_115_2017

Last modified: iulie 11, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support