Administrație Publică

HOTARAREA NR. 120 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind vânzarea apartamentului nr. 3, situat în Sinaia, str. Avram Iancu nr. 38A,   avand numar cadastral 21349-C1-U2, catre dl.Teodorescu Mihai

Având în vedere Expunerea de motive nr. 18148/12.07.2017, precum şi Raportul de specialitate nr. 18163/12.07.2017, întocmit de către Biroului Patrimoniu si Protectie Civila  din cadrul Primariei orașului Sinaia;

In conformitate cu prevederile:

– Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute in proprietatea statului, cu modificarile si completarile ulterioare, art.9;

– Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,  art.42;

– Legii 227/2015 – Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 292, alin. 2, lit. f;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

In temeiul art. 36, alin 2, lit. “c”, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T A R A S T E :

 

Art.1. – Aprobă raportul de evaluare al apartamentului nr. 3, situat in Sinaia, str. Avram Iancu nr.38A,   avand numar cadastral 21349-C1-U2, conform Anexei nr.1 la prezenta hotarare.

Art.2. – Aprobă vânzarea catre dl. Teodorescu Mihai a apartamentului nr. 3, situat in Sinaia, str. Avram Iancu nr.38A, avand numar cadastral 21349-C1-U2 , conform Anexei nr.2 la prezenta hotarare.

Art.3. – Preţul vânzării este de 11.400 lei (scutit de TVA) .

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. –  Dl.Teodorescu Mihai  are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului in Cartea Funciara, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumparare în faţa notarului public.

Art.8. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Biroul Patrimoniu si Protectie Civila din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Download: HCL.120_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support