Administrație Publică

HOTARAREA NR. 121 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind  rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 15416/14.06.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate al Serviciul Buget şi Resurse Umane, inregistrat la Primaria orasului Sinaia sub nr. 15417/14.06.2017;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

În baza Legii nr. 6/20.02.2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind  finanțele publice  locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. b, coroborat cu art. 45 alin. 2, lit. a si art. 115 alin.1, lit. b din Legea 215/2001 privind administratia publica locala republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R A Ș T E :

Art.1.  Aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2017 astfel :

  1. BUGET LOCAL
    I. VENITURI :    30.000 lei
          a ) Venituri din taxa judiciara de timbru (07.02.03) 30.000 lei
     II. CHELTUIELI :    30.000 lei
Cap. 61.02 « POLITIA LOCALA » 

Titlul II Bunuri si servicii

 

30.000 lei

30.000 lei

 Art.2.   Prevederile prezentei hotărâri, vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Buget și Resurse Umane din cadrul Primariei orașului Sinaia.

Download: HCL.121_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support