Administrație Publică

HOTARAREA NR. 122 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind modificarea art. 61, alin. 1 din Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului Local al Orasului Sinaia

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 19271/26.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 19282/26.07.2017 al Departamentului Administrație Publică din cadrul Primariei orasului Sinaia;

In baza Legii 393/2004 privind Statutul alesilor locali, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 40 din Legea – Cadru nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

În temeiul art. 36, alin. 1, coroborat cu art. 45, alin. 2 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă  modificarea art. 61, alin. 1 din Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local al Orasului Sinaia, aprobat prin HCL nr. 107/2011, care va avea urmatorul continut: ,, Pentru participarea la sedintele consiliului local si ale comisiilor de specialitate consilierul primeste o indemnizatie de sedinta in cuantumul si in conditiile stabilite de lege, respectiv 10% din indemnizatia lunara a primarului,,

Art.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Departamentul Administratie Publica si Serviciul de Buget si Resurse Umane din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Download: HCL.122_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support