Administrație Publică

HOTARAREA NR. 124 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind darea in administrare a unor bunuri realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraș Sinaia Via Sinaia Design – Verde – Deschis”, catre SC Sinaia Forever SRL

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 18940/21.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 18941/21.07.2017 al Serviciului Investitii si Achizitii Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia;

In baza:

  • Hotararii Consiliului Local nr. 131/2010 prin care s-a aprobat infiintarea SC Sinaia Forever SRL ;
  • Hotararii Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea in gestiune delegata, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. c si alin. 5, lit. a, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1 – Se aproba darea in administrarea a unor bunuri realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraș Sinaia Via Sinaia Design – Verde – Deschis”, catre SC Sinaia Forever SRL, conform anexei nr. 1 si anexei nr. 2 la prezenta hotarare .

Art. 2 – Predarea – primirea bunurilor se va face pe baza de proces verbal de predare – primire.

Art. 3 – Se mandateaza Primarul orasului Sinaia sa semneze contractul de dare in administrare a bunurilor enumerate in anexele la prezenta hotarare, catre SC Sinaia Forever SRL.

Art. 4 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Investitii si Achizitii Publice si Serviciul Buget din cadrul Primariei Orasului Sinaia si SC Sinaia Forever SRL.

Download: HCL.124_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support