Administrație Publică

HOTARAREA NR. 125 din 27.07.2017

septembrie 1, 2017

Privind darea in administrare a Statiilor de autobuz amplasate pe domeniul public al orasului Sinaia, realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraș Sinaia Via Sinaia Design – Verde Deschis”, catre SC Transport Urban SRL Sinaia

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 18907/21.07.2017, a Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 18910/21.07.2017 al Serviciului Investitii si Achizitii Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia;

In baza:

  • Hotararii Consiliului Local nr. 9/2007 privind infiintarea SC Transport Urban SRL Sinaia, completata si modificata;
  • Hotararii Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia;
  • Hotararii Consiliului Local nr. 1/2008 privind efectuarea serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si transport de persoane pe cablu, modificata si completata;

Vazand avizul comisiei de specialitate;

În temeiul art. 36, alin.2, lit. c si alin. 5, lit. a, coroborat cu art. 45, alin. 3 si art. 115, alin. 1, lit. b din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

 H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.  1 –  Aproba darea in administrarea catre SC Transport Urban SRL Sinaia a Statiilor de autobuz din domeniul public al orasului Sinaia, amplasate pe domeniul public al orasului Sinaia, realizate in cadrul proiectului „Reabilitarea infrastructurii publice urbane oraș Sinaia Via Sinaia Design – Verde – Deschis”, conform anexei nr. 1 la prezenta hotarare.

Art. 2 – Predarea-preluarea statiilor de autobuz se va face pe baza de proces verbal de predare –primire.

Art. 3 – Imputerniceste Primarul orasului Sinaia sa semneze contractul de dare in administrare a bunurilor enumerate in anexa la prezenta hotarare, catre SC Transport Urban SRL Sinaia.

Art. 4 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Investitii si Achizitii Publice si Serviciul Buget din cadrul Primariei Orasului Sinaia si SC Transport Urban SRL Sinaia.

Download: HCL.125_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support