Administrație Publică

HOTARAREA NR. 128 din 17.08.2017

septembrie 1, 2017

Privind modificarea perioadei de desfășurare a Festivalului ”Sinaia Forever”  2017, ediția XXIII

Având în vedere Expunerea de motive  a primarului orașului Sinaia, înregistrată cu nr.21106/17.08.2017 si Raportul de specialitate al Departamentului Politici Publice nr. 21113/17.08.2017  prin care se propune modificarea perioadei de desfășurare a Festivalului ”Sinaia Forever“ 2017;

Văzând Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 49/13.04.2017 prin care s-a aprobat lista evenimentelor proprii ale orașului Sinaia și Hotărârea Consiliului Local nr. 118/27.07.2017 privind aprobarea realizării evenimentului Festivalul ”Sinaia Forever”  2017, ediția XXIII;

In temeiul prevederilor art. 36, alin.(2), lit.d), si alin. (6), lit.a) pct.1, 4, 5 si 6, coroborat cu art. 45, alin.(1) și art.115. alin(1) lit.b) din  Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART.1. – Aprobă modificarea Art.1. din Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 49/13.04.2017, Anexa 1- Lista Evenimentelor 2017, respectiv pct. 24,  înlocuind data desfășurării Festivalului ”Sinaia Forever” de 1-3 septembrie cu data de 6-8 octombrie  2017.

 ART.2. –  Aprobă modificarea Art.1 din Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 118/27.07.2017 astfel: “Aprobă desfășurarea Festivalului Sinaia Forever  in perioada 6-8 octombrie 2017”.

 ART.3. –  Celelalte articole ale Hotărârilor Consiliului Local nr. 49/13.04.2017 si nr.118/27.07.2017, rămân neschimbate.

 ART.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentului Politici Publice din cadrul Primariei orasului Sinaia.

Download: HCL.128_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support