Administrație Publică

HOTARAREA NR. 132 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

privind stabilirea zonelor de comercializare și valoarea taxelor de ocupare domeniul public în cadrul Festivalului Sinaia Forever

 

Văzând expunerea de motive nr. 22338 din 31.08.2017, întocmită de Primarul orașului Sinaia;

Analizândraportul de specialitate nr. 22340 din 31.08.2017 al Direcției Poliția Locală din cadrul Primăriei orașului Sinaia, prin care se propune stabilirea zonelor de comercializare și taxele aferente de participare în cadrul Festivalului  Sinaia Forever.

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

–      Legea nr. 12/1990 privind protejarea populației împotriva unor activități comerciale ilicite;

–      Art.6, art.8 si art.9 din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor de piață, republicată;

–      Hotărârea Consiliului Local nr. 106/2016 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 145/10.11.2015 privind aprobarea Regulamentului de comercializare a produselor și serviciilor de piață în orașul Sinaia;

–      Hotărârea Consiliului Local nr. 49/13.04.2017 privind aprobarea listei de evenimente proprii ale orașului Sinaia.

În temeiul art. 36, alin. (2), lit.b) si c), coroborat cu art. 45 si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 Art.1. –  Se stabilesc urmatoarele zone pentru desfășurarea unei activități comerciale în cadrul Festivalului Sinaia Forever:

            Zona 1 – Bdul. Carol I (de la intrarea în Parcul Dimitrie Ghica până la Policlinica orașului Sinaia) – pentru amenajarea de terase estivale.

            Zona 2 – Str. Octavian Goga – pentru comercializarea de produse tradiționale, hand- made, artizanat.

            Zona 3 – Bdul Carol I (de la intersecția cu str. Alexandru Vlahuță până la intrarea în Parcul Dimitrie Ghica), pentru activități comerciale în funcție de tema Festivalului Sinaia Forever.

Art. 2. – Se stabilesc taxele de ocupare a domeniului public pentru fiecare zonă în parte, astfel:

            Zona 1 – pentru amenajarea de terase estivale – 11 euro/ mp/ zi.

            Zona 2 – pentru comercializarea de produse tradiționale, artizanat, hand- made :

                        – de către producători, meșteri populari și artiști plastici : 5 euro/ mp/ zi;

                        – de către comercianți: 10 euro/ mp/ zi.

             Zona 3 – Bdul. Carol I de la intersecția cu str. Alexandru Vlahuță până la intrarea în Parcul Dimitrie Ghica :

– pentru comercializare de flori si plante – 2 euro/ mp/ zi;

            – pentru meșteri populari cu ateliere demonstrative – 2,5 euro/ mp/ zi;

                        – pentru comercializare de antichităti – 4 euro/ mp/ zi;

– pentru agenții economici care fabrică produsele comercializate – 10 euro/mp/zi;

                        – pentru comercianți – 15 euro/ mp/ zi.

Art. 3.  Taxele includ consumul de energie electrică, dar nu includ taxa de salubritate. Taxa de salubritate pentru unitățile de alimentație publică va fi achitată de agentul economic către operatorul de salubrizare autorizat pe raza orașului Sinaia, pe bază de contract, care va fi prezentat Primăriei orașului Sinaia înainte de eliberarea autorizației de funcționare.

Art. 4. Directia Politia Locala Sinaia, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL.132_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.