Administrație Publică

HOTARAREA NR. 133 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind modificarea Anexei 6 – Tarife, la contractul de concesiune nr. 23104/04.11.2011 încheiat cu SC Grup Salubrizare Urbană SA prin ajustarea tarifelor prestațiilor aferente serviciilor de salubrizare și deszăpezire

Având în vedere :

–          Expunerea de motive nr.22452/01.09.2017 întocmită de Primarul orașului Sinaia;

–          Raportul de specialitate al Biroului Monitorizare și Control nr. 22454/01.09.2017;

–          Cererea înregistrată la Primăria orașului Sinaia cu nr. 21407/21.08.2017, prin care SC Grup Salubrizare Urbană SA solicită ajustarea tarifelor din anexa 6 la contractul de concesiune nr. 23104/ 04.11.2011;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu :

–      Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

–      Legea nr. 99/2014 pentru modificarea și completarea legii serviciului de salubrizare a localităților;

–      Art. 13, alin.(1) din Ordinul nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;

–      Hotărârea Consiliului Local nr. 159/21.11.2011 privind aprobarea contractului de concesiune pentru delegarea gestiunii prin concesionare a serviciului de salubrizare a Orașului Sinaia;

–      Hotărârea Consiliului Local nr. 89/22.05.2013 privind majorarea tarifelor pentru serviciul de salubritate;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit. d) si alin. (6), lit. a), punct. 14, coroborat cu art. 45, alin. (2) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

 Art.1. – Aprobă modificarea tarifelor pentru operațiuni din contractul de concesiune nr. 23104/04.11.2011 pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare și deszăpezire a Orașului Sinaia, conform anexei la prezenta hotărâre.

Tariful se aplică începând cu luna septembrie 2017.

Art.2. – Biroul Monitorizare și Control din cadrul Direcției Poliției Locale Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Download: HCL.133_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support