Administrație Publică

HOTARAREA NR. 136 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 22283/31.08.2017;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic nr.     22284/31.08.2017;

– Prevederile art. 21, al. 2) și 3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare ;

– Prevederile Legii 98/2016 privind achizițiile publice locale ,

– Prevederile art. I alin.(1) și alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgență nr. 26/2012 privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completările ulterioare, art. 36, alin.2, coroborat cu art.45 alin.(2) si art. 115 alin.(1), lit. b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în :

–      Dosarul nr. 19221/1971/2017 referitor la contestația la executare silită în dosarul nr. 63/2017 al BEJ Frîncu Mihai

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice si Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Download: HCL.136_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support