Administrație Publică

HOTARAREA NR. 137 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia, Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 22283/31.08.2017;

– Raportul de specialitate al Departamentului Juridic, Contencios Administrativ si Administrație Publică nr.22284/31.08.2017;

– Prevederile art. 21, al. 2) si 3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările si completarile ulterioare ;

– Prevederile Legii 98/2016 privind achizitiile publice locale ,

– Prevederile art. I alin.(1) si alin. (2) lit. b) din Ordonanța de Urgenta nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare ;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul prevederilor Legii nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36, alin.2, coroborat cu art.45 alin.(2) și art. 115 alin.(1), lit. b);

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art. 1. – Aprobă achiziționarea de servicii juridice externe pentru consultanță și reprezentare juridică, în toate fazele procesuale, în dosar și procedura contencioasă (procesul) ce va urma să se constituie în :

–      Dosarul penal nr. 729/P/2015 al Parchetului de pe lângă Judecătoria Sinaia (aflat în cercetări la Inspectoratul Județean de Poliție Prahova – Poliția Stațiunii Sinaia).

Art. 2. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze contractele de achiziționare de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare.

Art. 3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Politici Publice și Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sinaia.

Download: HCL.137_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support