Administrație Publică

HOTARAREA NR. 139 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, B-dul Republicii nr.30, parter, apartament nr.5, având număr cadastral 21254-C1-U6,  către dl.Crețu Valentin

Având în vedere:

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea – Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.20760/10.08.2017;

– Raportul Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.20762/10.08.2017 prin care propune aprobarea raportului de evaluare şi vânzarea apartamentului situat in Sinaia, B-dul Republicii nr.30, parter, apartament nr.5, având număr cadastral 21254-C1-U6, către dl.Crețu Valentin;

– Prevederile Legii nr.112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, trecute în proprietatea statului, art.9;

– Prevederile Legii nr.10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicata – art.42;

– Prevederile Hotărârii Consiliului Local Sinaia nr.60/13.04.2017 privind completarea listei de patrimoniu privat al unităților locative – fond locativ de stat și a terenului aferent, în vederea înscrierii lor în evidențele fiscale ale Primăriei Sinaia, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sinaia nr.159/2007;

– Prevederile Codului fiscal (Legea nr.227/2015), art.292, alin.2, lit.f): sunt scutite de taxă “livrarea de construcții/părți de construcții si a terenurilor pe care sunt construite, precum și a oricăror altor terenuri. Prin excepție scutirea nu se aplică pentru livrarea de construcții noi, de părți de construcții noi sau de terenuri construibile”.

Văzând raportul  comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin. (2), lit.c), coroborat cu art. 45 alin.(3) şi art.115, alin.(1), lit.b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art.1. – Aprobăraportul de evaluare a apartamentului situat în Sinaia, B-dul Republicii nr.30, parter, apartament  nr.5, având numar cadastral 21254-C1-U6, conform anexei, parte integranta din  prezenta hotărâre.

Art.2. – Aprobă vânzarea  apartamentului situat în Sinaia, B-dul Republicii nr.30, parter, apartament nr.5, având număr cadastral 21254-C1-U6, către dl.Crețu Valentin.

Art.3. – Preţul vânzării este de 20.000 lei (scutit de TVA) .

Art.4. – Plata se face integral la data semnării contractului de vânzare-cumpărare.

 

Art.5. – Contractul de vânzare-cumpărare se va încheia în termen de maxim 6 luni de la data adoptării prezentei hotărâri.

Art.6. –  Dl. Crețu Valentin are obligaţia de a suporta cheltuielile aferente raportului de evaluare, cadastrului şi intabulării apartamentului in Cartea Funciara, precum şi pe cele ocazionate cu perfectarea contractului de vânzare-cumpărare în fața notarului public.

Art.7. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze contractul de vânzare-cumparare în faţa notarului public.

Art.8. – Biroul Patrimoniu și Protecție civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Download: HCL.139_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support