Administrație Publică

HOTARAREA NR. 143 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind cesionarea contractului de concesiune nr. 831/29.02.2000, ce are ca obiect terenul în suprafață de 245 mp (nr. cad. 23799, CF nr. 23799),   situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 4A

Având în vedere:

–          Expunerea de motive nr. 21592 din 23.08.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propuncesionarea contractului de concesiune nr. 831/29.02.2000, ce are ca obiect terenul în suprafață de 245 mp (nr. cad. 23799, CF nr. 23799),   situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 4A;

–          Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 21594/ 23.08.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia cesionarea contractului de concesiune nr. 831/29.02.2000, ce are ca obiect terenul în suprafață de 245 mp (nr. cad. 23799, CF nr. 23799), situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 4A;

–          Certificatul de deces nr. 737789/29.12.2016 al d-lui MATEI LUCIAN;

–          Certificatul de mostenitor nr. 56/29.06.2017 și Actul de Partaj Voluntar nr. 1154/29.06.2017, autentificate de Biroul Notarial Onea Lucia din Comarnic;

–          Art. 41, alin. (1) din Legea 50/1991, republicată, privind autorizarea executarii lucrărilor de construcţii;

–          Art. 1316 din Codul Civil, republicat, aprobat prin Legea 287/2009.

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În temeiul Legii 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare, art. 36 alin.2, litera c), coroborat cu art. 45 alin.(3) șiart. 115, alin.(1), lit. b);

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 Art.1. – Aprobă cesionarea contractului de concesiune nr. 831/29.02.2000, ce are ca obiect terenul în suprafață de 245 mp (nr. cad. 23799, CF nr. 23799),   situat în Sinaia, Calea Prahovei nr. 4A, ca urmare a decesului d-lui MATEI LUCIAN și Actului de Partaj Voluntar nr. 1154/29.06.2017, către MATEI ANICA, CNP 2520724296187,

Art.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul de cesiune a contractului de concesiune nr. 831/29.02.2000.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru și de Serviciul Buget din cadrul Primăriei oraşului Sinaia.

Descarca: HCL nr 143_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support