Administrație Publică

HOTARAREA NR. 148 din 06.09.2017

septembrie 20, 2017

Privind îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/17.02.2010 prin completarea și rectificarea suprafeţei de teren aferentă poziţiei 43 – Capela sec. XIX în spatele telecabinei, din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia

Având în vedere :

–         Expunerea de motive nr. 22898 din 06.09.2017 a Primarului orașului Sinaia, prin care propune îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/17.02.2010 prin completarea și rectificarea suprafeţei de teren aferentă poziţiei 43 – Capela sec. XIX în spatele Telecabinei, din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

–         Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 22909 / 06.09.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/17.02.2010 prin completarea și rectificarea suprafeţei de teren aferentă poziţiei 43 – Capela sec. XIX în spatele telecabinei, din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

În conformitate cu :

–     Legea 7/1996 – Legea cadastrului si publicităţii imobiliare, republicată;

–     Ordinul 700/2014 al Directorului General ANCPI;

–   H.G. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Prahova, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Prahova – anexa nr. 12 – inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al oraşului Sinaia, publicată în Monitorul Oficial nr. 128 bis din 18.02.2002;

–    Art. 4, lit. a) și c) din Legea 24/privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor – republicată;

–   Art. 123, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

–     Hotărârea Consiliului Local al oraşului Sinaia nr. 107/ 09 noiembrie 1999 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia;

–   Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 18/17.02.2010 privind crearea Parcului Ştirbei în zona monumentului istoric Capela Romano-Catolică din Sinaia;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.c),  coroborat cu art. 45, alin.(3) și art.115alin.(l), lit.b), din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare;

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 

Art.1. – Aprobă îndreptarea erorii materiale din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/17.02.2010 prin rectificarea suprafeţei de teren aferentă poziţiei 43 – Capela sec. XIX în spatele Telecabinei, din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşului Sinaia aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 107/ 09.11.1999, atestat prin H.G. 1359/2001 şi publicat în Monitorul Oficial nr. 128 bis din 18.02.2002, de la suprafaţa de 250 mp la 5376 mp, conform planului de amplasament și delimitare a imobilului cu nr. cadastral 23495, anexat la prezenta hotărâre.

 

Art.2. – Aprobă completarea art. 2 și 3 din Hotărârea Consiliului Local nr. 18/17.02.2010 privind crearea Parcului Ştirbei în zona monumentului istoric Capela Romano-Catolică din Sinaia, care vor avea următorul conținut:

         „ART.2. – Aprobă ca terenul în suprafață de 5376 mp cu acces din str. Mihail Kogalniceanu și fdt. Telecabinei, să aibă destinația de grădină publică.

          ART.3. – Aprobă atribuirea denumirii grădinii publice ca fiind “PARCUL ȘTIRBEI”, având o suprafață de 5376 mp, cu acces din str. Mihail Kogalniceanu și fdt. Telecabinei.”

Art.4. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL nr 148_2017

Last modified: septembrie 20, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support