Administrație Publică

HOTARAREA NR. 153 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind modificarea  şi completarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi al Oraşului Sinaia aprobat prin  Hotărârea  Consiliului Local nr. 147/25 octombrie 2013

Având în vedere :

– Expunerea de motive nr. 25826 din 05.10.2017 a Primarului orașului Sinaia, prin care propune modificarea  şi completarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi al Oraşului Sinaia aprobat prin  Hotărârea Consiliului Local nr. 147/25 octombrie 2013;

– Raportul Serviciului Urbanism şi Cadastru nr. 25841/ 05.10.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia modificarea şi completarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi al Oraşului Sinaia aprobat prin  Hotărârea  Consiliului Local nr. 147/25 octombrie 2013;

– Hotărârea Consiliului Local al orașului Sinaia nr. 147/25.10.2013  privind aprobarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi al Oraşului Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 16 alin. (1) si  art 17 alin. (1) din Legea nr. 24/2007, privind reglementarea și administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, cu modificarile şi completările ulterioare, republicată;

În baza Ordinului 1466/2010  pentru modificarea <LLNK 12008  1549 50HE01   0 83>Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi locuinţelor nr. 1.549/2008 privind aprobarea Normelor tehnice pentru elaborarea Registrului local al spaţiilor verzi , secţiunea 2, art.16 ;

În temeiul art. 36, alin.(2), lit.”c”, art. 45, alin.(3), art. 115, alin.(l), lit.”b”, din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu completările și modificările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă modificarea  şi completarea Registrului Local al Spaţiilor Verzi al Oraşului    Sinaia aprobat prin  Hotărârea  Consiliului Local nr. 147/25 octombrie 2013, poziţia nr. 1.1.; 1.2.; 1.5;  1.9.,  din   anexa bilanţ existent spaţii verzi , care vor avea următorul conţinut  :

  • Poziţia nr. 1.1.- Parcul Dimitrie Ghica –   suprafaţă de 3,7172 ha  ;
  • Poziţia nr. 1.2.- Grădina Publică “ Parc Ştirbei”- suprafaţă de 0,5376 ha(teren degradat);
  • Poziţia nr. 1.5.- Spaţiu verde public – Strada Muncii – suprafaţă de 0,06 ha;
  • Poziţia nr. 1.9.- Scuar intersecţia Străzii Badea Cârţan cu Calea București – suprafaţă de 0,18 ha;

Art.2. – Se completează  Registrul Local al Spaţiilor Verzi al Oraşului Sinaia aprobat prin     Hotărârea  Consiliului Local nr. 147/25 octombrie 2013 ,  cu  Fişă teren degradat   situat în   Sinaia ,tarla 23, parcela 46 –  Grădina Publică “ Parc Ştirbei”.

Art.3. Se completează  Registrul Local al Spaţiilor Verzi al Oraşului Sinaia aprobat prin  Hotărârea  Consiliului Local nr. 147/25 octombrie 2013 ,  cu poziţia nr. 1.17.-  Spațiu agrement  Parc Kuşadasi -suprafaţă de 0,27 ha ,  conform  anexa bilanţ existent spaţii verzi.

Art.4. – Serviciul urbanism şi cadastru  din cadrul Primăriei oraşului Sinaia va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL_153_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support