Administrație Publică

HOTARAREA NR. 161 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind aprobarea documentației tehnico-economice – faza PT, pentru obiectivul de investiții  –  Amenajare Grădină publică „ Parc Știrbei ”, în vederea finanțării acestuia prin POR 2014-2020, Axa prioritară 5, Prioritatea de investiții 5.2., Apelul de proiecte  nr. POR/2017/5/2.2/2 – BI si POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni

Având în vedere Expunerea de motive nr. 26602 / 11.10.2017, precum și Raportul de specialitate nr. 26622/11.10.2017, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea documentației tehnico – economice – faza PT, pentru obiectivul de investiții – Amenajare Grădină publică „ Parc Știrbei ” ;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ghidul Solicitantului – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor și Ghidul Solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelul de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – BI si POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni ;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul – cadru al documentațiilor tehnico – economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin. (2), lit. b) si alin. (4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin. (2), lit. e) și art. 115, alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1 – Se aprobă documentația tehnico-economică – faza PT, pentru obiectivul de investiții AMENAJARE GRADINĂ PUBLICĂ “ PARC STIRBEI “, conform  Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul  Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelul de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – BI si POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni.

Art. 2 – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Primarul orașului Sinaia prin serviciile de specialitate.

Descarca: HCL_161_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support