Administrație Publică

HOTARAREA NR. 163 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind aprobarea actualizării  tarifelor aferente serviciilor prestate de  către Sinaia Forever SRL.

Văzând:

  • Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia nr. 25758/04.10.2017, precum și Raportul de specialitate înregistrat la Primăria orașului Sinaia sub nr. 25823/05.10.2017, întocmit de Departamentul Monitorizare și Control din cadrul Poliției Locale Sinaia;
  • Nota de Fundamentare a SC. Sinaia Forever SRL nr. 4925/04.10.2017 înregistrată la Primăria orașului Sinaia sub nr. 25675/04.10.2017 prin care solicită actualizarea prețurilor și tarifelor pentru serviciile prestate de delegat ;

Având în vedere:

–    Hotărârea Consiliului Local nr. 131/2010 privind inființarea SC. Sinaia Forever       SRL;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 146/06.08.2010 privind delegarea serviciului de          administrare a domeniului public și privat al orașului Sinaia către SC.Sinaia Forever      SRL.

–    Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2015 privind prelungirea și modificarea contractului de              delegare a gestiunii serviciului public și privat al orașului Sinaia către SC. Sinaia Forever         SRL;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 204/20.12.2016 privind modificarea și completarea   Hotărârii Consiliului Local nr. 66/2015;

Văzând avizele comisiilor de specialitate al Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit.a), coroborat cu art. 45 alin.(1) si art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. — Aprobă actualizarea  tarifelor aferente  serviciilor prestate de  către SC. Sinaia Forever SRL.,   conform anexelor  4B, 4C și 4E, ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. – Tarifele prevăzute în anexele 4 A și 4 D, aprobate prin Hotărârea Consiliului nr. 66/2015,  rămân neschimbate.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Administratorul SC. SINAIA FOREVER SRL .

Descarca: HCL_163_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support