Administrație Publică

HOTARAREA NR. 166 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind organizarea evenimentului “ Turneul Colocviile Transformării” (noua pedagogie a minții și inimii pentru părinți și dascăli) și realocarea de sume necesare pentru organizarea acestuia

Având în vedere:

Expunerea de motive nr. 25881/05.10.2017 a Primarului orașului Sinaia;

  • Raportul de specialitate nr. 25882/05.10.2017 întocmit de Serviciul Buget din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia;
  • Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local;
  • Solicitarea Centrului Cultural “Carmen Sylva” nr. 553 din 05.10.2017 înregistrată la Primaria orașului Sinaia la nr.25878/05.10.2017;

Ţinând cont de prevederile:

  • Ordonanţei de Urgenţă nr. 118 din 21 decembrie 2006 privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, cu modificarile și completarile ulterioare;
  • Ordonanţei nr. 80 din 30 august 2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice republicată;
  • Ordonanței nr.51/1998 privind îmbunătățirea sistemului de finanțare a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 36 alin. (2) lit. a), lit.d), alin. (6), lit.a), pct.4, coroborat cu art. 45 alin. (1) și art. 115 alin.(1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă organizarea evenimentului “Turneul Colocviile Transformării” (noua pedagogie a minții și inimii pentru părinti și dascăli).

Art.2. – Aprobă realocarea sumei de 9.500 lei din bugetul propriu al Centrului Cultural Carmen Sylva, în vederea organizării evenimentului menționat la art.1.

Art.3. –  Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de către conducerea Centrului Cultural Carmen Sylva.

Descarca: HCL_166_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support