Administrație Publică

HOTARAREA NR. 172 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind evidențierea unor  terenuri în domeniul privat al orașului Sinaia

Având în vedere expunerea de motive nr. 25842/05.10.2017 a Primarului orașului Sinaia şi raportul de specialitate nr. 25843/05.10.2017, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primariei orașului Sinaia;

În conformitate cu prevederile art. 10 si ale art. 36, alin (2), lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Ţinând cont de prevederile art. 4 din Legea nr. 213/17.11.1998  privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu art. 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, repubicat;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1), lit.b)  din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

ART.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a următoarelor terenuri:

NR.

CRT

DENUMIREA BUNULUI ELEMENTE DE IDENTIFICARE SUPRAFATA (MP.) OBSERVATII
1 Teren Calea Bucureşti nr. 42, lot 8 229,00 mp  
2 Teren Calea Codrului nr. 11-13, lot A 189,00 mp  


ART.2. – 
Primarul oraşului Sinaia, prin serviciile de specialitate, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL_172_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support