Administrație Publică

HOTARAREA NR. 173 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013

Având în vedere expunerea de motive nr. 25818 din 05.10.2017 a membrilor Comisiei de Urbanism, servicii publice, turism și evenimente, prin care propun prelungirea termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 25837/ 05.10.2017 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 8162/03.04.2013;

Văzând raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 36 alin.(2), litera c), coroborat cu art. 45 alin. (3) și art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, privind administraţia publică locală,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni  de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de finalizare a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013  încheiat între CERNEA BOGDAN, în calitate de concesionar și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

Art.2. – Nerespectarea termenului de prelungire de 12 luni din prezenta hotărâre, atrage după sine rezilierea contractului de concesiune (pact comisoriu expres grad IV) și pierderea cu titlu de daune a sumei depuse ca preţ al concesiunii până la data rezilierii contractului.

Art.3. – Aprobă modelul de act adiţional  pentru contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013, conform anexei 1, care este parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 8162/03.04.2013.

Art.5. – Serviciul Urbanism şi Cadastru, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Descarca: HCL_173_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support