Administrație Publică

HOTARAREA NR. 180 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind inventarierea stâlpilor de iluminat public existenţi în oraşul Sinaia- Zona Istorică Furnica şi evidenţierea acestora în cadastrul imobiliar – edilitar al Unităţii Administrativ Teritoriale Sinaia

Având în vedere :

  • Expunerea de motive a Primarului orasului Sinaia nr. 26179 din 09.10.2017;
  • Raportul de specialitate nr. 26180 din 09.10.2017 al Departamentului Monitorizare şi Control;
  • Procesul verbal cu nr.22298 din 31.08.2017 al Comisiei de inventariere, numită prin dispoziţia nr. 397/11.08.2017;
  • Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu prevederile art.122 din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul  art. 36, alin.(2), lit. c), coroborat cu art. 45, alin. (3) si art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1.Aprobă inventarierea stâlpilor de iluminat public existenţi în orasul Sinaia – Zona Istorică  Furnica, conform Procesului Verbal de Inventariere, Anexa 1 la prezenta hotărâre şi evidenţierea acestora în cadastrul imobiliar edilitar al Unităţii Administrativ Teritoriale Sinaia.

Art.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Departamentul Monitorizare şi Control, Serviciul Buget şi Serviciul Urbanism şi Cadastru  din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Orasului Sinaia.

Descarca: HCL_182_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support