Administrație Publică

HOTARAREA NR. 183 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

Privind aprobarea proiectului Amenajare Grădină publică „Parc Știrbei”  și a cheltuielilor aferente acestuia

PROIECT: Amenajare Gradină publică “Parc Știrbei”

Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural

Prioritatea de Investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului

Apel de proiecte: POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni

Având în vedere Expunerea de motive nr. 26621 / 11.10.2017, precum și Raportul de specialitate nr. 26637 / 12.10.2017, întocmit de Serviciul Investiții și Achiziții Publice prin care se propune aprobarea proiectului – Amenajare Grădină publică „Parc Știrbei” și a cheltuielilor aferente acestuia;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Ghidul Solicitantului – Condiții Generale pentru accesarea fondurilor și Ghidul Solicitantului aferent Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban și conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunatățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelurile de proiecte nr. POR/2017/5/5.2/2 – BI si POR/2017/5/5.2/2 –    Regiuni ;

În baza Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 36 alin.(2), lit. b) si alin.(4), lit. d), coroborat cu art. 45 alin.(2), lit. e) și art. 115, alin.( )1, lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică local, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. – Se aprobă proiectul Amenajare Gradină publică “ Parc Știrbei ” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – Îmbunătățirea mediului urban şi conservarea, protecția şi valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de Investiții 5.2, Realizarea de acțiuni destinate îmbunătățirii mediului urban, revitalizării orașelor, regenerării și decontaminării terenurilor industriale dezafectate (inclusiv a zonelor de reconversie), reducerii poluării aerului și promovării măsurilor de reducere a zgomotului, Apelului de proiecte POR/2017/5/5.2/2 – BI şi POR/2017/5/5.2/2 – Regiuni.

Art. 2. – Se aprobă valoarea totală a proiectului Amenajare Gradină publică “ Parc Știrbei ”, în cuantum de 7.219.370,99 lei (inclusiv TVA).

Art. 3. – Se aprobă contribuția proprie în proiect a ORAȘULUI SINAIA, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 158.381,82 lei (inclusiv TVA) reprezentând cofinanțarea proiectului Amenajare Gradină publică “ Parc Știrbei ”.

Art. 4. –  Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului Amenajare Gradină publică “ Parc Știrbei ”, pentru implementarea proiectului în condiții optime, se vor asigura din Bugetul local.

Art. 5. – Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale.

Art. 6. – Se împuternicește domnul OPREA VLAD GHEORGHE – Primarul orasului, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanțare în numele ORAȘULUI SINAIA.

Art. 7. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Primarul orasului Sinaia, prin serviciile de specialitate.

Descarca: HCL_183_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support