Administrație Publică

HOTARAREA NR. 184 din 12.10.2017

noiembrie 1, 2017

privind aprobarea casării și înscrierea în programul RABLA 2017 a autoturismului Daewoo Nubira

Având în vedere:

–  Expunerea de motive a Primarului orașului Sinaia nr. 26680/12.10.2017;

–  Raportul de specialitate cu nr. 26690/12.10.2017, precum și Referatul de necesitate nr. 14721/ 08.06.2017, întocmite de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă ;

În conformitate cu prevederile :

  • Ordinului nr. 661 din 24 aprilie 2017, privind aprobarea Ghidului de finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 293 din 25 aprilie 2017;
  • 13, lit.s) din O.U.G. nr. 196/2005 privind Fondul de mediu;
  • G. nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casarea și valorificarea activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale ;
  • I, alin. (1), pct. 2, lit.e) din O.U.G. nr. 109/2010 privind unele masuri financiare bugetare cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul  art. 36 alin.(2) lit.b), alin. (4), lit.a), coroborat cu art. 45, alin.(3) și art. 115, alin.(1), lit.b) din Legea  nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E: 

Art.1. — Aprobă casarea și înscrierea în programul RABLA 2017 a autoturismului marca DAEWOO NUBIRA, cu nr. înmatriculare PH – 18 – PRI din cadrul Parcului Auto al Primăriei orașului Sinaia.

Art. 2. – Aprobă plafonul maxim de 18.000 de euro pentru achiziția unui autoturism nou prin Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017.

Art.3. – Prevederile prezentei hotărâri precum și toate demersurile necesare în vederea înscrierii în programul RABLA 2017 vor fi aduse la îndeplinire prin împuternicire, de Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă.

Descarca: HCL_184_2017

Last modified: noiembrie 1, 2017

Comments are closed.