Administrație Publică

HOTARAREA NR. 130 din 17.07.2018

iulie 30, 2018

privind modificarea contractului de donație autentificat cu nr.2101/19.11.2009

Având în vedere: 

– Expunerea de motive a d-lui Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrată cu nr.15070/30.05.2018;

– Raportul Biroului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.15081/30.05.2018 prin care propune privind modificarea contractului de donație autentificat cu nr.2101/19.11.2009;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Decretului nr.478/1954 privind donațiile făcute statului;

– HCL nr.198/12.11.2009privind aprobarea și acceptarea donației “Colecția de pictură prof.Maria și Augustin Costinescu”;

– Contractului de donație autentificat cu nr.2101/19.11.2009;

În temeiul Legii 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind administraţia publică locală, art. 36 alin.(2), lit.c), coroborat cu art. 45 alin.(1)  si art. 115, alin. (1), lit. b),

 CONSILIUL  LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E: 

ART.1. – Aprobă modificarea pct.a) pag.1 din Contractul de donație autentificat cu nr.2101/19.11.2009 astfel:

“a) Donatarul să-i asigure donatorului dreptul de folosință personală, gratuiă  asupra garsonierei A.S.1.6, situată în  Sinaia, str.Walter Mărăcineanu nr.20, județul Prahova, aflată în proprietatea privată a donatarului, garsonieră compusă din hol, una cameră, baie și balcon”.

ART.2. – Aprobă modificarea pct.c) pag.1 din Contractul de donație autentificat cu nr.2101/19.11.2009 astfel:

“c) Contravaloarea folosinței imobilului cât și a utiliăților aferente este suportată integral de către SC Sinaia Forever SRL Sinaia.”

ART.3. – Împuterniceşte Primarul, Viceprimarul sau Secretarul oraşului Sinaia să semneze actul adițional la contractul de donație autentificat cu nr.2101/19.11.2009 în faţa notarului public.

ART.4. – Biroul Patrimoniu și Protecție Civilă, Servicul Buget  și SC. Sinaia Forever SRL, vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL. nr. 130_2018

Last modified: iulie 30, 2018

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support