Administrație Publică

Anunt scoatere la licitație publică cu strigare libera a patru spații comerciale

ianuarie 20, 2020

1. Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ SINAIA cu sediul administrativ în Sinaia, cod postal 106100, Bd. Carol I, nr. 47, judetul Prahova, cod fiscal 2844103, telefon 0244/311788, int.125, fax: 0244 314 509, e-mail: contact@primaria-sinaia.ro, e-mail persoana de contact: ivan@primaria-sinaia.ro.

2. Informaţii generale privind obiectul închirierii: scoaterea la licitație publică cu strigare libera, a 4 spații comerciale după cum urmează:

–    Spațiul nr.13 nou, situat în Orașul Sinaia, Aleea Carmen Sylva FN, cu destinația comercializare artizanat. Spațiul are o suprafață de 5 mp, este amplasat pe domeniul public al U.A.T Sinaia, având număr de inventar 101484/2009, act proprietate 3364/2009;
–    Spațiul nr.1, situat în Orașul Sinaia, Bulevardul Carol I, nr.27, cu destinația activitate comercială pentru producători. Spațiul are o suprafață de 20 mp, este amplasat pe domeniul public al U.A.T. Sinaia, având număr de inventar 1200053/2015, numar cadastral 24820;
–    Spațiile nr.1 și 2, situate în Orașul Sinaia, Izvorul Rece, Km. 117+750, cu destinația activitate comercială cu produse nealimentare. Fiecare spațiu are o suprafață de 20 mp, sunt amplasate pe domeniul public al U.A.T Sinaia, având număr de inventar 1200643/2018 respectiv 1200642/2018, act proprietate 5/2018, numar cadastral 23902.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.221/19.12.2019.

3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:

– la cerere, de la sediul instituției, Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament Monitorizare și Control;
– electronic (prin e-mail), după prezentarea dovezii plății caietului de sarcini
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul Primariei Sinaia, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:

– se poate obține de la Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament Monitorizare și Control din cadrul Primăriei Orașului Sinaia, Bd. Carol I nr. 47, județul Prahova.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
– 300 lei / exemplar, ce se achită la caserie sau prin ordin de plată în contul de trezorerie RO28TREZ5295006XXX000609 al Primăriei Oraşului Sinaia.

3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 31.01.2020, ora 16.00.

4. Informații privind ofertele:

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 10.02.2020, ora 16.00.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:

Primăria Orașului Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, parter, registratura.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă:

într-un singur exemplar original, într-un plic sigilat.

5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:
11.02.2020, ora 11.00, Primăria Orașului Sinaia, Bd. Carol I, nr. 47, județul Prahova, sala 1, etaj 1.
6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, str. Valeni nr. 44,  telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro

6. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 14.01.2020.

Last modified: ianuarie 20, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support