Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 202 din 19 decembrie 2019

ianuarie 30, 2020

privind repartizarea locuinței situată în Sinaia,str.Walter Mărăcineanu nr.20. bl.A, et.1, ap.A.S.1.7 către  dl. Ghiță Daniel

    Având în vedere:

– Referatul de aprobare întocmit de  Vlad Oprea, Primarul orașului Sinaia, înregistrat cu nr.34569/14.11.2019;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.34587/14.11.2019 prin care propune repartizarea locuinței situate în Sinaia,str.Walter Mărăcineanu nr.20. bl.A, et.1, ap.A.S.1.7 către  dl. Ghiță Daniel;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu  prevederile Legii nr.114/1996 – Legea Locuinței, republicată cu modificările și completările ulterioare și a Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a Legii nr.114/1996 – Legea Locuinței;

 În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g),art.196 alin(1), lit.a) și art.369 lit.e) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

 

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

ART.1. –  Aprobă repartizarea locuinței situată în Sinaia, str.Walter Mărăcineanu nr.20. bl.A, et.1, ap.A.S.1.7 către  dl. Ghiță Daniel.

ART.2. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 202/2019

Last modified: ianuarie 30, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support