Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 207 din 19 decembrie 2019

ianuarie 30, 2020

Privind apartamentarea construcției C1- Magazie cu nr. cadastral 24890-C1, situată în Sinaia, str.Furnica nr.32

Având în vedere:

– Referatul de aprobare întocmit de dl. Vlad Oprea,  Primarul orașului Sinaia, înregistrat la Registratura Primariei orasului Sinaia cu nr.37067/05.12.2019;

– Raportul de specialitate al Compartimentului Patrimoniu și Protecție Civilă înregistrat cu nr.37084/05.12.2019 prin care propune apartamentarea magaziei situate în Sinaia, str.Furnica nr.32;

– Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Sinaia;

În conformitate cu prevederile :

– Prevederile Legii nr.7/1996 – Legea Cadastrului si Publicitatii Imobiliare (modificata) si ale Ordinului nr.700/2014 al directorului general A.N.C.P.I.;

–   În temeiul prevederilor art.129 alin.(1) și alin.(7), lit.q) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.g) și art.196 alin(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART.1. – Aprobă apartamentarea construcției C1 cu nr. cadastral 24890-C1, situată în Sinaia, str.Furnica nr.32, conform anexelor nr.1, 2, 3, 4 și 5 la prezenta hotărâre.

ART.2. – Împuternicește Primarul, Viceprimarul sau Secretarul General al orașului să semneze actul de apartamentare în fața notarului public.

ART.3. – Compartimentul patrimoniu și protecție civilă va aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Descarca: HCL 207/2019

Last modified: ianuarie 30, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support