Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 208 din 19 decembrie 2019

ianuarie 30, 2020

privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia

Având în vedere:

 –  Referatul de aprobare înregistrat la Primaria orasului Sinaia cu  nr. 37565 din 10.12.2019, întocmit de dl. consilier local David Remus;

– Raportul de specialitate înregistrat la Primaria orasului Sinaia cu nr. 37576 din 10.12.2019, întocmit de către Serviciul Urbanism şi Cadastru din cadrul Primăriei oraşului Sinaia;

– Dispoziţia nr. 305 din 02.12.2019  privind constituirea unei Comisii speciale de inventariere a domeniului public şi privat a oraşului Sinaia, judeţul Prahova;

–  Avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În conformitate cu:

  • 551 şi art. 553, alin (1) din Legea nr. 287/2009 – Codul Civil, republicat;
  • 354, alin. (1) şi alin. (2) şi art. 357 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), coroborate cu art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

 ART.1.Aprobă  evidenţierea în domeniul privat al oraşului Sinaia  a unor terenuri, conform anexei la prezenta hotărâre.

 ART.2. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

ANEXĂ LA HCL. nr. 208/19.12.2019

INVENTAR DOMENIUL PRIVAT ORAŞ SINAIA  

Nr.

crt

Denumirea bunului

Elemente de identificare

Suprafata (mp.) Observaţii

1.

Teren Strada Gheorghe Şincai, nr. 2A, lot 1

115,00 mp

2.

Teren Strada Mihail Kogălniceanu, nr. 33 58,47 mp (din măsurători), 60 mp (din acte)

Nr. cadastral 345

3.

Teren Strada Mihai Eminescu, nr. 5A, lot 1

40,00 mp

4.

Teren Strada  Mihai Eminescu, f.n., lot 40 299 mp (din măsurători), 300 mp (din acte)

Nr. cadastral 22428

5. Teren Strada Octavian Goga, nr. 1

23,10 mp

6. Teren Calea Bucureşti, nr. 26

2082 mp

Descarca:  HCL 208/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support