Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 213 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018

Având în vedere referatul de aprobare nr. 37648 din 10.12.2019 a Consilierilor locali Popa Gheorghe si Vasile Gheorghe, prin care propune prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru nr. 37661 / 10.12.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 53/03.01.2018

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 129, al. 2, lit. c) și al. 6 lit. b), art.139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1.  Aprobă prelungirea cu 12 luni  de la data adoptării prezentei hotărâri, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018  încheiat între POTROANCHENU MIHAELA GEORGETA, în calitate de concesionar și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 53/03.01.2018.

 ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL 213/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support