Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 214 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

privind prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017

Având în vedere referatul de aprobare înregistrat sub nr. 37696 din 10.12.2019 întocmit de Popa Gheorghe și Vasile Gheorghe, Consilieri locali prin care propun prelungirea termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017;

Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului Urbanism și Cadastru înregistrat sub nr. 37699 / 10.12.2019 prin care supune analizei Consiliului Local Sinaia situaţia contractului  de concesiune nr. 16702/28.06.2017

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local;

În temeiul art. 129, al. 2, lit. c) și al. 6 lit. b), art.139 alin.(3), lit.g) si art. 196 alin.(1), lit.a)  din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART.1. – Aprobă prelungirea cu 12 luni  de la data prezentei hotărâri, a termenului de începere a lucrărilor prevăzut la art. 6.c.2., din contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017  încheiat între BALTĂ GABRIELA IONELA, în calitate de concesionar, și ORAŞUL SINAIA în calitate de concedent.

ART.2. – Împuterniceşte Primarul oraşului Sinaia să semneze actul adiţional la contractul de concesiune nr. 16702/28.06.2017.

 ART.3. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Serviciul Urbanism și Cadastru.

Descarca: HCL 214/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support