Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 218 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

Privind completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu Utilajul multifunctional pentru deszapezit Wille 665, seria 132127 nou, dotat cu echipamente de lucru, si Tractorul Steyr, seria DBDP6145VKEJ52369 nou, dotat cu echipamente de lucru

Avand in vedere:

Referatul de aprobare îregistrat sub nr. 38061 / 13.12.2019 al Primarului orasului Sinaia, precum si Raportul de specialitate nr. 38071 / 13.12.2019 intocmit de Serviciului Investitii si Achizitii Publice prin care se propune includerea Utilajului multifunctional pentru deszapezit Wille 665, seria 132127 nou, dotat cu echipamente de lucru si a Tractorului Steyr, seria DBDP6145VKEJ52369 nou, dotat cu echipamente de lucru, in Anexa cu bunuri de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia;

In baza:

Hotararii Consiliului Local nr. 130/2010 si Hotararii Consiliului Local nr. 131/2010 prin care s-a aprobat infiintarea SC Sinaia Forever SRL;

Hotararii Consiliului Local nr. 146/2010 prin care s-a aprobat delegarea serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, catre operatorul SC Sinaia Forever SRL, prin atribuirea in gestiune delegata, in baza contractului de delegare a gestiunii serviciului, cu modificarile si completarile ulterioare;

Hotararii Consiliului Local nr. 196/18.10.2018 prin care s-a aprobat completarea obiectului contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia;

În temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), coroborat cu art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI SINAIA

H O T Ă R Ă Ş T E:

ART. 1 – Se aproba completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu Utilajul multifunctional pentru deszapezit Wille 665, seria 132127 nou, dotat cu urmatoarele echipamente de lucru: service kit 200 H, service kit 500H, cupa pamant 1000L, imprastietor cu disc 1000L, gheara Wille, platform acces, furca paleti, plug articulat NL 2800.

 ART. 2– Se aproba completarea Anexei cu bunurile de retur la Contractul nr. 20383/2010 incheiat intre Orasul Sinaia si SC Sinaia Forever SRL, de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia, cu Tractorul Steyr, seria DBDP6145VKEJ52369 nou, dotat cu urmatoarele echipamente de lucru: tocator de crengi si deseuri lemnoase NHS 300I, lama de zapada PSSH-04 si sararita cu autoincarcare SP – 1500.

ART. 3 – Predarea-primirea bunurilor se va face pe baza de proces verbal incheiat intre partile interesate.

 ART. 4 – Se mandateaza Primarul orasului Sinaia sau Viceprimarul orasului Sinaia sa semneze Actul additional la Contractul nr. 20388/2010 de delegare a gestiunii serviciului comunitar de utilitate publica de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia

 ART. 5 – SC Sinaia Forever SRL. va suporta toate cheltuielile de reparatii si intretinere necesare bunei functionari ale utilajelor.

 ART. 6 – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de Serviciul Investitii si Achizitii Publice, Directia Politia Locala si SC Sinaia Forever SRL.

Descarca: HCL 218/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.