Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 221 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

Privind închirierea prin licitație publică a următoarelor spații comerciale: Spațiul nr.13 nou, situat în Orașul Sinaia, Aleea Carmen Sylva FN;Spațiul nr.1, situat în Orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.27; Spațiile nr.1 și nr.2, situate în Orașul Sinaia, Izvorul Rece, Km. 117+750

Având în vedere:

Referatul de aprobare întocmit de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, înregistrat sub  nr. 30557/17.10.2019;

Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 30592/ 17.10.2019 al Biroului Monitorizare și Control, din cadrul Poliției Locale – Primaria Sinaia, prin care propune închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale:

  • Spațiul nr.13nou, situat în Orașul Sinaia, Aleea Carmen Sylva FN;
  • Spațiul nr.1, situat în Orașul Sinaia, B-dul Carol I, nr.27;
  • Spațiile nr.1 si 2, situate în Orașul Sinaia, Izvorul Rece, Km. 117+750.

Avizul comisiei de specialitate;

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În temeiul prevederilor art.129, alin.(1), coroborat cu art.196, alin.(1), lit.a), art.287, lit.b) si art.332 – atr.348 din OUG 57/2019 privid Codul Administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI SINAIA

H O T A R Ă Ș T E :

 Art.1.  Aprobă închirierea prin licitație publică a spațiilor comerciale, cu următoarele obiecte de activitate:

Nr. crt. Spațiul comercial Suprafață Obiect de activitate Prețul minim de pornire licitație
1 13nou

(Aleea Carmen Sylva FN)

6 mp –          comercializare artizanat

(cod CAEN 4789 – comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse).

12 euro/ mp/ luna (total 72 euro/luna)
2 1

(B-dul Carol I, nr.27)

20 mp activitate comercială pentru producători 15 euro/ mp/ luna

(total 300/euro/luna)

3 1

(Izvorul Rece – km117+750)

20 mp – activitate comercială cu produse nealimentare

(coduri CAEN : 4789 – comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse și 4719 – comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare).

7 euro/ mp/ luna

(total 140 euro/luna)

4 2

(Izvorul Rece – km117+750)

20 mp – activitate comercială cu produse nealimentare

(coduri CAEN : 4789 – comerț cu amănuntul prin standuri, chioșcuri și piețe al altor produse și 4719 – comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă de produse nealimentare).

7 euro/ mp/ luna

(total 140 euro/luna)

ART.2.  – Aprobă documentația de atribuire pentru închirierea spațiilor comerciale menționate la art.1, conform anexelor 1 – 7.

ART.3. – Prețul minim al închirierii spațiilor comerciale este menționat la art.1, în coloana 5.

ART.4. – Spațiile comerciale se închiriază pe o perioada de 1 an, cu drept de prelungire prin act adițional la contractul de închiriere.

ART.5. – Se mandatează Primarul Orașului Sinaia să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sinaia, contractele de închiriere și actele adiționale ulterioare de prelungire a acestora.

ART.6. – Prevederile prezentei hotărâri vor fi aduse la îndeplinire de Biroul Monitorizare și Control și Serviciul Buget – Birou Taxe și Impozite.

Descarca: HCL 221/2019 si Anexele 1-7 la HCL 221/2019

Last modified: ianuarie 31, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support