Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR. 223 din 19 decembrie 2019

ianuarie 31, 2020

privind modificarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2018 referitoare la impozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite cu până la 500%, cu modificarile si completarile ulterioare

 Având în vedere:

         Referatul de aprobare al Primarului orașului Sinaia, înregistrat sub  nr.38343/17.12.2019 și Raportul de specialitate înregistrat sub nr.38344/17.12.2019, întocmit de Serviciul Buget- birou taxe și impozite din cadrul Primăriei orașului Sinaia;

Hotărârea Consiliului Local nr. 147/10.11.2015 prin care s-a aprobat Regulamentul privind criteriile de încadrare a clădirilor și terenurilor situate în intravilanul orașului Sinaia, în categoria clădirilor și terenurilor neîngrijite  în vederea majorării cu până la 500%;

Hotărârea Consiliului Local nr.3/2018 privind impozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite cu până la 500%;

Vâzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local ;

În conformitrate cu Art.489, alin.(5) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal prin care “Consiliul local poate majora impozitul pe clădiri și impozitul pe teren cu până la 500% pentru clădirile și terenurile neîngrijite, situate în intravilan.”

În temeiul art.129, alin.(2), lit.b) coroborat cu alin.(4), lit.c), art.139, alin.(3), lit.c) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

CONSILIUL  LOCAL  AL  ORAŞULUI  SINAIA

H O T Ă R Ă Ș T E :

 ART.1 –   Aprobă completarea  Hotărârii Consiliului Local nr. 3/2018, conform anexei nr. 1 , parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.2. –  Prevederile prezentei hotarari, vor fi aduse la îndeplinire de către Serviciul Buget – Birou taxe si impozite, începând cu data de 1 ianuarie 2020.

Descarca: HCL 223/2019

Last modified: februarie 18, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support