Administrație Publică

Anunț ședință ordinară a Consiliului Local – luni, 17 februarie 2020

februarie 14, 2020

Luni,  17 februarie 2020, orele 16,00 va avea loc la sediul Primăriei orașului Sinaia, ședința  ordinara   a Consiliului Local al orașului Sinaia, cu următoarea ordine de zi:

 1. – Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din luna decembrie 2019.

– Prezinta dna. secretar Beatrice Radulescu

 1. – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ”Valea Prahovei”.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza PT+DE având ca obiect ”Construire grupuri sanitare, spații servicii si casierie”.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice faza SF+PT+CS+DE având ca obiect ”Reabilitare captare Pescărie, rețele apă Cota 1400 Sinaia, județul Prahova”.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. – Proiect de hotărâre privind aprobarea documentatiei tehnice faza PT+DE avand ca obiect continuare lucrări ”Construire Spital orășenesc Sinaia”.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. – Proiect de hotărâre privind schimbarea destinatiei locuintei situata în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, bl. A, et.1, ap. A.S.1.5 si repartizarea acesteia către dna. Iftenie-Pișta Corina.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. – Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str. Brândușelor nr. 13, bl. 9 C, et. 1, ap. 5 având numar cadastral nr. 24342-C1-U5, către dna. Deaconu Gloria Cristina.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. – Proiect de hotărâre privind instituirea servituții de trecere pe culoarele 3 si 8 in suprafață de 6,61 mp +16,10 mp. din apartamentul nr. 3 in favoarea apartamentelor nr. 1 si 2 ale imobilului din Sinaia, str. Cuza Voda nr.12.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. – Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia, pentru lunile ianuarie –februarie 2020.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. – Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia, pentru perioada martie-decembrie 2020.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. – Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru anul 2020.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. – Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului cu SC Tonic Consulting & Management SRL și Asociația Clubul Sportiv Ski Racing Armada 24.

– Initiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor aferente organizarii evenimentelor ”Mărțișor” și ”Ziua Femeii”.

– Initiator primar Vlad Oprea

 1. – Proiect de hotărâre privind modificarea grilei de salarizare pentru funcțiile publice si funcțiile contractuale din administrația publică locală – aparatul de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia.

– Initiator primar Vlad Oprea

 1. – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică  a terenului în suprafață de 40 mp. situat in Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5 A, lot. 1.

– Inițiatori :  David Remus si Popa Gheorghe, consilieri locali

 1. – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului in suprafață de 115 mp. situat in Sinaia, str. Gheorghe Șincai nr. 2 A, lot. 1.

– Inițiatori :  David Remus și Popa Gheorghe, consilieri locali

 1. – Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 223 mp. situat in Sinaia, str. Pustnicului nr. 16 A.

– Inițiatori :  David Remus și Popa Gheorghe, consilieri locali

 1. – Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică  a terenului în suprafață de 5 mp. situat în Sinaia, zona Piața de legume Platou Izvor, pentru amplasare chioșc vânzare fructe și legume.      – Inițiatori :  David Remus și Vasile Gheorghe, consilieri locali
 2. – Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra imobilului monument istoric situat în Sinaia, Aleea Arinilor nr. 2, et. 1, ap. 4, inscris in lista monumentelor istorice sub denumirea de ”Casa Dimitrie Sfetescu”.

– Inițiator :  David Remus, consilier local

 1. – Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra terenului pădure în suprafață de 2000 mp. situat in intravilanul orașului Sinaia, Calea Codrului f.n., lot.1/2, tarla 18, parcela 131/11b

– Inițiator :  David Remus, consilier local

 1. – Proiect de hotărâre privind acordul orasului Sinaia in calitate de proprietar al ap. 3 si proprietar al drumului de acces catre imobilul situat in Sinaia, str. Cuza Voda nr. 12, pentru folosinta drumului de acces, reparatia învelitorii și transformarea podului în mansarda exclusiv pe zona situata deasupra apartamentului nr. 1 – proprietatea SC. Evans 93 SRL.

– Inițiatori :  David Remus și Vasile Gheorghe, consilieri locali

 1. – Proiect de hotărâre privind actualizarea informațiilor cadastrale pentru imobilul proprietatea publica a orasului Sinaia, denumit Aleea Molidului.

– Initiatori :  David Remus și Popa Gheorghe, consilieri locali

 1. – Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/14.04.2011 referitoare la unele măsuri privind oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al orașului Sinaia.

– Inițiator: primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/28.08.2018 referitoare la proiectul ” Sinaia 3.0. Educatie.Social.Mobilitate”.

– Inițiator: primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind delegarea serviciului de salubritate – activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare, pe termen mediu și lung în orașul Sinaia.

– Inițiator: primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor nr. 8, 9, 10 și 11 din anexa nr. 1 la Hotararea Consiliului Local nr. 223/2019 care completeaza Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2018 referitoare la impozitarea cladirilor si terenurilor neîngrijite cu până la 500 %.

– Inițiator: primar Vlad Oprea

 1. – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2020 în vederea repartizării orelor de muncă a beneficiarilor Legii nr. 416/2001.

– Initiator primar Vlad Oprea

 1. – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale,

pe anul 2020.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru SC. Sinaia Forever SRL.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru SC. Transport Urban SRL. Sinaia.

– Inițiator primar Vlad Oprea

 1. Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati ai Primăriei Sinaia.
 2. Plângerea prealabila nr. 3269/03.02.2020 impotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 223/19.12.2019 formulată de Damcali Maria, prin SCA Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP.
 3. Plângerea prealabila nr. 2265/23.01.2020 impotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 223/19.12.2019 formulată de MS. Margareta a României, A.S.R. Principesa Elena a României, A.S.R. Principesa Sofia a României, A.S.R. Principesa Maria a României și dna. Irina Walker.

 

VLAD OPREA

Primarul orașului Sinaia

Descarca documentul oficial de AICI

Last modified: februarie 14, 2020

Comments are closed.