Administrație Publică

MINUTA şedintei ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 20 martie 2020

aprilie 7, 2020

încheiată astăzi, 25 martie  2020 în urma ședintei ordinare a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 20.03.2020

În data de 20  martie 2020  orele 14,00  a avut loc online, prin intermediul platformei  Zoom, ședința ordinara a Consiliului local al orasului Sinaia, la care au aparticipat toti cei 17 consilieri alesi.

Materialele înscrise pe ordinea de zi  au fost transmise electronic membrilor Consiliului local.

Ședinta a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. cons. David Remus.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi și a ordinii de zi suplimentare,     s-au adoptat următoarele hotărâri :

– Hotărârea Consiliului Local nr. 35 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020, adoptată cu 17 voturi “pentru“ ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 36  privind  abrogarea HCL. nr.2 din 17.02.2020, HCL. nr.34 din 21.02.2020 și constituirea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară “Valea Prahovei în Acțiune”,adoptată cu 17 voturi “pentru“ ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 37 privind aprobarea documentației tehnico-economice  – faza  SF pentru obiectivul de investitii Dezvoltarea domeniului schiabil zona Cota 1400 – Cota 2000 – Extindere sistem de alimentare cu apă, zapada artificială “ – Sinaia, judetul Prahova, adoptată cu 16 voturi ”pentru” și o ”abținere” ( se abține dl. cons. Miloș Călin);

– Hotărârea Consiliului Local nr. 38 privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, B-dul Republicii  nr.23, et.1, apartament nr.8, având număr cadastral 20884-C1-U5, către dl.MOACĂ MARIUS ION, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 39  privind vânzarea apartamentului situat în Sinaia, str.Prundului nr.1, et.2, apartament nr.28, având număr cadastral 20348-C1-U23, către dl.Negrilă Bibică, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 40 privind  transferul dreptului de proprietate asupra imobilului cu nr. cadastral 23769-C1-U1 intabulat în Cartea Funciară nr.23769-C1-U1 a localității Sinaia, situat in Sinaia, str.Brânușelor nr.9, bl.9A, parter, ap.1, către d-na Lunka-Levai Nicoleta Irina , adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 41 privind subapartamentarea apartamentului nr.5 cu nr.cadastral 21340-C1-U3(vechi 1532-C1-U05) a imobilului situat în Sinaia, str.M.Kogalniceanu nr.82 și vânzarea cotei indivize de 4,45mp indiviz din 6,67mp din ap.5A,  către dl.Molnar Gheorghe Iulian,      adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 42 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia / Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 43 privind evidenţierea unor  terenuri în domeniul privat al oraşului Sinaia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

–  Hotărârea Consiliului Local nr. 44 privind vânzarea, conform HCL. nr. 183/2006, a terenului situat în Sinaia, str. Stânjeneilor 23E, în suprafață de 39,20 mp indiviz din 235 mp din acte (240 mp măsurată), nr. cadastral 10242, carte funciară nr. 8100, ce face obiectul contractului de concesiune nr. 996/23.02.1995, către MARINCAȘ AURELIA ,  adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 45 privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă  de 150 mp, situat în Sinaia,Bd. Ferdinand nr. 54, lot 4, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 46 privind vânzarea  prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă  de 70 mp, situat în Sinaia, str. Coștilei nr. 20, lot 1, T32, P11, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 47 privind concesionarea fără licitație a terenului din Sinaia, str. Aosta nr. 42D, în suprafață de 70 mp, către  S.C. BOJNAR IMPEX S.R.L., pentru consolidare teren și construcție cu zid de sprijin, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 48 privind  închirierea prin licitaţie publică a terenului în suprafață   de 1685 mp, din Sinaia, Calea București nr. 17, situat pe domeniul privat al oraşului Sinaia, pentru

amenajare bazine piscicole, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 49 privind neexercitarea dreptului de preemţiune al Consiliului local Sinaia asupra terenului pădure în suprafața de 853 mp, situat în intravilanul oraşului Sinaia, Calea Codrului FN, jud. Prahova, lot 2, tarla 18, parcela 131/11b, nr. cad. 23901, CF nr. 23901,  adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 50 privind aprobarea Planului Urbanistic Detaliu (PUD) – Proiect  ”CENTRU S – LOC  DE  BINE” – REABILITARE SI EXTINDERE IMOBIL (suprafața studiată=2628MP) ORAȘ Sinaia, strada Cuza Voda nr. 20, nr. Cadastrale 22349, 24784 (strada Cuza Vodă), 24785 (Aleea Arțarului), adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 51 privind anularea obligațiilor fiscale datorate de persoane juridice insolvabile, radiate de la Oficiul Național al Registrului Comerțului,a celor provenite din amenzi prescrise și a contravalorii concesiunii conform contract nr.1765/20.01.2010 , adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 52 privind modificarea poziției nr.5  din anexa 1 la HCL. nr.223/2019 care completează H.C.L. nr.3/2018 privind impozitarea clădirilor și terenurilor neîngrijite cu până la 500%, cu modificările și completările ulterioare, adoptată cu 17 voturi ”pentru” și o ”abținere”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 53 privind aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în domeniul public al UAT Sinaia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 54 privind  aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul privat al statului aflate în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în domeniul privat al UAT Sinaia, adoptată cu 17 voturi ”pentru”;

Vizualizează minuta AICI

Last modified: aprilie 7, 2020

Comments are closed.