Administrație Publică

Proces verbal sedință ordinară a Consiliului Local din 17 februarie 2020

aprilie 27, 2020

încheiat astăzi 17 februarie  2020, orele 16,00 în şedinţa ordinara  a Consiliului Local al oraşului Sinaia, convocată de Primarul oraşului Sinaia în baza dispoziţiei nr. 31/10.02.2020, la sediul Primăriei Oraşului Sinaia

Dna. Beatrice Radulescu, secretarul general al oraşului, face apelul nominal al consilierilor. Rezultă că, la lucrările şedinţei sunt prezenţi 15 consilieri din totalul de 17 consilieri aleşi. Lipsesc motivat:  dl. cons. Miloș Călin și  dl. cons. Niche Alin.

Prezenţa consilierilor la şedinţă s-a asigurat prin invitaţie scrisă în care s-au nominalizat data, ora şi locul ținerii şedinţei, precum şi ordinea de zi, anexă la prezentul proces verbal. Convocarea, impreuna cu documentele inscrise pe ordinea de zi au fost inaintate membrilor Consiliului local , prin e-mail.

La ședință participă : dl. primar Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, dl. Gheorghe Bădăran, viceprimarul oraşului Sinaia, d-na. Beatrice Rădulescu, secretarul general al  oraşului Sinaia, dna. Vasile Paula, șef Serviciu Buget şi Resurse Umane, dna. Gherasim Mihaiela, șef   Serviciu Urbanism si Cadastru, dna. Laura Șutu, director Directia Politia Locala, Chiriță Cocuța, șef Birou impozite si taxe, Negulescu Cristian, administrator SC. Sinaia Forever SRL, Labeș Irina, director economic SC. Sinaia Forever SRL, Floricică Maria, director general/administrator SC. Transport Urban Sinaia, Luță Nușia, contabil șef SC. Transport Urban SRL.  și d-na. Maria Popescu, inspector Compartimentul  Juridic, Contencios Administrativ şi Administraţie Publică, care asigură secretariatul şedinţei.

Dl.primar Vlad Oprea deschide lucrările ședinței  și-i invită pe membrii Consiliului Local sa faca propuneri pentru președintele de ședință.

Dl. cons. Lupoiu Iulian îl propune ca președinte al ședinței de astăzi pentru o perioada de 3 luni, pe dl. cons.  David Remus.

Supusa la vot, propunerea se aproba in unanimitate.

Președintele de ședință preia conducerea ședinței. Arată că, pe ordinea de zi există înscrise 34 de puncte la care se mai adaugă 2 puncte  de pe ordinea de zi suplimentară.

Întreabă dacă sunt observații pe marginea acesteia.

Întrucât nu mai sunt propuneri, președintele de ședință   supune la vot ordinea de zi inițială a ședinței de astăzi completată cu ordinea de zi suplimentară care sunt  aprobate în unanimitate în forma prezentată.

Se trece la pct. 1 – Aprobarea proceselor verbale ale ședințelor din luna decembrie 2019.

Președintele de ședință  întreabă dacă sunt observații pe marginea acestora. Intrucât nu sunt interventii, cele patru procese verbale ale sedintelor de consiliu din luna decembrie 2019 sunt aprobate cu unanimitate de voturi.

Urmează pct. 2 – Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

Președintele de ședință  dă cuvantul dlui primar ca sa sustina acest proiect.

Dl. Primar  arata ca bugetul pentru anul 2020 este foarte bun. La partea de venituri s-a prevăzut suma de 85.626.000 lei, iar la partea de cheltuieli suma de 98.340.000 lei. Diferenta dintre venituri si cheltuieli este reprezentata de excedentul bugetar ce va fi folosit pentru finantarea unor obiective de investitii.

La partea de cheltuieli a facut urmatoarele propuneri mai ales pentru  proiectele cu finantare europeana :

– 2,9 milioane lei pentru Proiectul Zino ; proiectul tehnic  se afla in procedura de realizare

– 18,1 milioane lei pentru  sanatate din care  8,5 milioane lei pentru construirea noului Spital  si 9,3 milioane lei pentru partea de dotare ambulatoriu si laborator ;

– 6,8 milioane lei pentru spatii verzi – Parcul Stirbei

  • La dezvoltare si locuinte   a propus pentru  reabilitare captare Pescarie si retele apa  in vederea alimentarii muntelui cu apa pentru domeniul schiabil – Valea Soarelui, suma de 850.000 lei ; se va lua apa de la Schitul Sf. Ana si se va crea  un depozit la Cota 1500, dupa care urmeaza  etapa a II-a – lacul de acumulare.
  • 10,4 milioane lei s-au prevazut pentru proiectul Eficienta  ergetica si extindere iluminat zona istorica Sinaia;
  • La partea de proiecte sociale – Centrul S s-a prevazut suma de 313.000 lei pentru amenajarea  fostei Case de cultura din str. Cuza Voda nr. 20 ;
  • La salubritate si gestionarea deseurilor s-a prevazut pentru achizitia unui utilaj de  curatenie stradala suma de 792.000 lei ;
  • La transportul in comun, pentru proiectul ECO BUS s-a prevazut suma de 9.641.000 lei, iar pentru construirea  garajului auto de pe Calea Brasovului – hale metalice s-a prevazut suma de 1.400.000 lei ;
  • La reparatii capitale strazi  – suma de 2 mil. lei, iar la reparatii curente suma de 2 mil. lei.
  • Pentru participarea la targuri s-a prevazut suma de 250.000 lei, iar pentru evenimente, suma de 1.800.000 lei

La nivel de oras exista la partea de venituri un buget de  98.340.000 lei din care  un procent de 67 %  il reprezinta cheltuielile,  salariile afecteaza 8,44 % din buget, iar 44 %  merge la fondurile europene.

Dl. Cons. Boteanu George  intreaba  daca s-au prevazut fonduri in buget pentru strada Ghioceilor.

Dl. Primar  ii raspunde ca nu s-au prevazut  fonduri deoarece  terenul pe care se doreste sa se realizeze lucrarea este proprietate personala. Va incerca sa-l oblige pe proprietar sa faca o bretea pentru extinderea strazii.

Dl. Cons. Boteanu George  intreaba de asemenea, daca s-au prevazut bani pentru parcuri.

Dl. Primar  ii  raspunde afirmativ.

Dl. Cons. Vasile Gheorghe  constata ca in expunerea facuta de dl. Primar nu a vazut  ca ar exista fonduri pentru  reabilitarea retelelor de apa acolo unde este cazul.

Dl. Primar  arata ca a fost o problema la intrarea in oras (zona Cumpatu)  cand s-a dezechilibrat tot sistemul. A avut o discutie cu SC. Hidro Prahova, pe captari,    ca sa  se poată aduce mai multa apa, lucrarile care se fac se platesc dintr-un fond de investitii.

Dl. Cons. Vasile Gheorghe  intreaba daca conductele sunt in stare buna.

Dl. Primar  mentioneaza ca mai trebuie intervenit pe Calea Brasovului.

Dl. Cons. Vasile Gheorghe  pune in discutie  situatia toaletelor publice  din parcul orasului care sunt inchise si considera ca este necesar ca acestea sa functioneze  si sa angajeze personal pentru ca suntem o localitate europeana.

Dl. Primar  ii explica dlui consilier  ca cele doua toalete  au fost la Sinaia Forever iar  acum sunt ale Primariei, dar, pentru ca nu au fost prevazute  fonduri  in buget, nu au functionat.

Dl. Cons. Vasile Gheorghe  solicita sa i se puna la dispozitie toate anexele bugetului local.

Președintele de ședință  supune aprobarii proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2020 care se adopta in unanimitate in forma prezentata.

Se trece la pct. 3 –  Proiect de hotărâre privind  constituirea Asociatiei  de Dezvoltare Intercomunitara ”Valea Prahovei”.

Președintele de ședință dă cuvântul dlui primar ca sa prezinte acest proiect.

Dl. Primar  arata ca a initat constituirea Asociatiei de dezvoltare Intercomunitara Valea Prahovei la care au aderat orasele Comarnic, Sinaia, Busteni, Azuga și Râsnov in scopul realizarii in comun a unor proiecte de dezvoltare de interes  zonal sau regional, printre care construirea autostrazii Comarnic – Brasov, mobilitate urbana si furnizarea in comun a unor servicii de utilitati publice.

Mentioneaza ca s-a sachimbat legea si asociatiile de dezvoltare intercomunitara sunt eligibile pe fonduri europene.

Afirma ca sunt bani pentru autostrazi de la Uniunea Europeana care nu au fost folositi din anul 2007 pentru ca s-a preferat sa se incheie parteneriate publice private. Acum s-a anulat parteneriatul cu chinezii, Guvernul a dat ordonata  si impreuna cu Ministerul Turismului  si CNADR  se poate realiza aceasta autostrada Comarnic – Brasov.

 Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate in forma prezentata.

Urmează pct. 4 –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice faza PT+DE având ca obiect ”Construire grupuri sanitare, spații servicii si casierie”.

Dl. Primar  arata ca este vorba despre proiectul de la Telegondolă care are o  valoare  de 1.589.000 lei. Urmează ca sa se organizeze procedura de licitatie.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate in forma prezentata.

Se trece la pct. 5 –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentației tehnico-economice faza SF+PT+CS+DE având ca obiect ”Reabilitare captare Pescărie, rețele apă Cota 1400 Sinaia, județul Prahova”.

Intrucat nu sunt observatii pe marginea acestui punct, supus aprobării proiectul de hotarare se adopta in unanimitate in forma propusa de initiator.

Urmează pct. 6 – Proiect de hotărâre privind  aprobarea documentatiei tehnice faza PT+DE avand ca obiect continuare lucrări ”Construire Spital orășenesc Sinaia”.

Dl. Primar  mentionează că, proiectul tehnic ”Construire Spital orășenesc Sinaia”,  are o valoare de 79.000.000 lei. Orașul Sinaia, prin Consiliul Local și-a  luat un angajament multianual  pentru construirea  noului spital și speră să găsească și alte solutii  pentru realizarea acestuia.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate in forma prezentata.

Se trece la pct. 7 – Proiect de hotărâre privind schimbarea destinatiei locuintei situata în Sinaia, str. Walter Mărăcineanu nr. 20, bl. A, et.1, ap. A.S.1.5 si  repartizarea acesteia către dna. Iftenie-Pișta Corina.

Dl. Cons. Vasile Gheorghe întreabă cate locuinte sunt ocupate in blocul din str. Walter Maracineanu.

Dl. Primar  precizează ca mai sunt libere 7 locuinte in acest ansamblu.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate in forma prezentata.

Urmează pct. 8 –  Proiect de hotărâre privind vânzarea apartamentului ANL situat in Sinaia, str. Brândușelor nr. 13, bl. 9 C, et. 1, ap. 5 având numar cadastral nr. 24342-C1-U5, către dna. Deaconu Gloria Cristina.

Intrucat nu sunt observatii pe marginea acestui proiect, supus aprobării se adopta cu unanimitate de voturi.

Se trece la pct. 9 –  Proiect de hotărâre privind instituirea servituții de trecere pe culoarele 3 si 8  in suprafață de 6,61 mp +16,10 mp. din apartamentul nr. 3 in favoarea apartamentelor nr. 1 si 2 ale imobilului din Sinaia, str. Cuza Voda nr.12.

Dl. Primar  arata ca este vorba de  asigurarea caii de acces la podul imobilului din Sinaia, str. Cuza Voda nr. 12, a propietarilor apartamentului  de la parterul cladirii.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate in forma prezentata.

Urmează pct. 10 –   Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia, pentru lunile ianuarie –februarie 2020.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate in forma prezentata.

Se trece la pct. 11 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea calendarului de competiții și activități de pregătire pe secții organizate de Clubul Sportiv Carpați Sinaia, pentru perioada martie-decembrie 2020.

Dl. Primar  precizează că activitatile desfasurate in lunile ianuarie si februarie au fost aprobate prin dispozitia primarului, iar acum, prin aceasta hotarare se aproba restul calendarului de competitii si activități desfasurate de Clubul Sportiv Scolar pana la sfarsitul anului 2020.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate in forma prezentata.

Urmează pct. 12 –  Proiect de hotărâre privind  aprobarea calendarului de activități/evenimente culturale proprii Centrului Cultural Carmen Sylva Sinaia pentru anul 2020.

Dl. Cons. Vasile Gheorghe  sesizează că nu s-a prevăzut nicio suma in proiectul de hotarare.

Dl. Primar  afirma ca, sumele apar în bugetul prevazut de Centrul Cultural Carmen Sylva si in bugetul local.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate in forma prezentata.

Se trece la pct. 13 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea protocolului cu SC Tonic Consulting & Management SRL și Asociația Clubul Sportiv Ski Racing Armada 24.

Dl. primar arata ca este vorba despre organizarea unei  competitii pentru copii care a avut loc si anul trecut.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate in forma prezentata.

Urmeaza pct. 14 –  Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetelor aferente organizarii evenimentelor ”Mărțișor” și ”Ziua Femeii”.

Intrucat nu sunt observatii pe marginea acestui proiect, supus la vot se aproba in unanimitate in forma pe care a prezentat-o initiatorul.

In continuare, președintele de sedinta supue atentiei  pct. 15 – Proiect de hotărâre privind modificarea grilei de salarizare pentru funcțiile publice si funcțiile contractuale din administrația publică locală – aparatul de specialitate al Primarului orașului Sinaia și a serviciilor publice aflate în subordinea Consiliului Local Sinaia.

Dl. primar  mentionează ca a inițiat acest proiect deoarece s-a modificat  salariul minim pe economie, începand cu luna ianuarie 2020.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate in forma prezentata.

Se trece la pct. 16 – Proiect de hotărâre privind  vânzarea prin  licitație publică  a terenului în suprafață de 40 mp. situat in Sinaia, str. Mihai Eminescu nr. 5 A, lot. 1.

Președintele de sedinta  arata că, terenul a fost evaluat la suma de 51 euro/mp. si, in numele comisiei de urbanism, propune ca pretul de vanzare prin licitatie publica sa fie de  55 euro/mp. + TVA.

Supus aprobarii, proiectul de hotarare se adopta in unanimitate cu amendamentul propus de presedintele comisiei de urbanism de 55 euro/mp. pret de pornire a licitatiei.

Urmează pct. 17 – Proiect de hotărâre privind  vânzarea prin licitație publică  a terenului in suprafață de 115 mp. situat in Sinaia, str. Gheorghe Șincai nr. 2 A, lot. 1.

Dl. cons. Remus David, președintele  comisiei de urbanism  arata ca, terenul a fost evaluat la  50 euro/mp ; propune ca pretul de vânzare prin licitatie sa fie de 51 euro/mp.

Supus aprobarii, proiectul de hotarare se adopta in unanimitate cu amendamentul propus de presedintele comisiei de urbanism de 51 euro/mp. pret de pornire a licitatiei.

Se trece la pct. 18 – Proiect de hotărâre privind  vânzarea prin licitație publică  a terenului în suprafață de 223 mp. situat in Sinaia, str. Pustnicului nr. 16 A.

Președintele de ședinta,  mentioneaza ca, terenul respectiv in suprafata de  223 mp. ce va fi folosit pentru construire garaje,  a fost evaluat la suma de  60 euro/mp. Propune ca pret de vanzare 65 euro/mp.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate cu amendamentul propus de presedintele comisiei de urbanism de 65 euro/mp. pret de pornire a licitatiei.

Urmează pct. 19 –  Proiect de hotărâre privind  închirierea prin  licitație publică  a terenului în suprafață de 5 mp. situat în Sinaia, zona Piața de legume Platou Izvor, pentru amplasare chioșc vânzare fructe și legume.

Dl. primar propune  ca pretul  de pornire a licitatiei prevazut la art. 3 din proiect, sa fie de 100 lei/luna.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate cu amendamentul propus de dl. Primar, respectiv pretul de licitatie sa fie de 100 lei/lună.

Se trece la pct. 20 – Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra imobilului monument istoric situat în Sinaia, Aleea Arinilor nr.

2, et. 1, ap. 4, inscris in lista monumentelor istorice sub denumirea de ”Casa Dimitrie Sfetescu”.

Președintele de ședință  propune  neexercitarea  dreptului de preemtiune al Consiliului Local Sinaia asupra imobilului – Casa Dimitrie Stefescu.

Supus la vot, proiectul de hotarare se adopta in unanimitate in forma propusa de presedintele de sedinta.

Urmeaza pct. 21 –  Proiect de hotărâre privind  neexercitarea dreptului de preemțiune al Consiliului Local Sinaia asupra  terenului pădure în suprafață de 2000 mp. situat in intravilanul orașului Sinaia, Calea Codrului f.n., lot.1/2, tarla 18, parcela 131/11b.

Președintele de ședință  propune  neexercitarea  dreptului de preemtiune al Consiliului Local Sinaia asupra imobilului teren padure situat in Calea Codrului, care  se vinde cu suma de 400.000 euro.

Supus la vot proiectul de hotarare se adopta in unanimitate in forma propusa de presedintele de sedinta.

Se trece la pct. 22 – Proiect de hotărâre privind  acordul orasului Sinaia in calitate de proprietar al ap. 3 si proprietar al drumului de acces catre imobilul situat in Sinaia, str. Cuza Voda nr. 12, pentru folosinta drumului de acces, reparatia învelitorii și transformarea podului  în mansarda exclusiv pe zona situata deasupra apartamentului nr. 1 – proprietatea SC. Evans 93 SRL.

Dl. primar  arata ca, SC. Evans 93 SRL. a cumparat un apartament in imobilul situat in Sinaia, str. Cuza Voda nr. 12 si trebuie sa i se dea acord pentru folosinta caii de acces, acord solicitat de Consiliul judetean Prahova.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 23 – Proiect de hotărâre privind  actualizarea informațiilor cadastrale pentru imobilul proprietatea publica a orasului Sinaia, denumit Aleea Molidului.

Dl. primar precizeaza  ca este vorba de reactualizarea cadastrului si repozitionarea strazii.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 24 – Proiect de hotărâre privind  completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 61/14.04.2011 referitoare la unele măsuri privind  oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al orașului Sinaia.

Președintele de sedinta  da cuvantul dlui primar ca sa sustina acest proiect.

Dl. primar  mentionează că,  este vorba de completarea  HCL. 61/2011 privind unele măsuri referitoare la oprirea, staționarea și parcarea neregulamentară pe domeniul public sau privat al orașului Sinaia a vehiculelor/autovehiculelor. In cazul in care soferii vor opri autovehiculele pe partea carosabila a drumului in zonele in care  sunt prevăzute indicatoare cu oprirea/staționarea interzisă, se pot bloca rotile. Da exemplu strada Spitalului unde sunt oprite masini care blocheaza accesul ambulantelor la Spital.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate.

Urmeaza pct. 25 – Proiect de hotarare privind completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 158/28.08.2018 referitoare  la proiectul ” Sinaia 3.0. Educatie.Social.Mobilitate”.

Dl. primar  precizeaza ca ” Sinaia 3.0. Educatie.Social.Mobilitate” este ultimul proiect declarat eligibl, s-au gasit surse de finantare și este vorba de modernizarea celor doua scoli, plus un bloc de locuinte sociale in locul baracilor existente pe str. Walter Maracineanu.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct. 26 – Proiect de hotarare privind delegarea gestiunii serviciului de salubrizare – activitatea de dezinsecție, dezinfectie și deratizare, pe termen mediu si lung, în orașul Sinaia .

Dl. Primar  mentionează că s-a schimbat legea și activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare poate fi facuta de un serviciu special aprobat de Consiliul local, licentiat de ANRSC.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate.

Se trece la pct.  27 – Proiect de hotărâre privind  modificarea pozițiilor nr. 8, 9, 10 și 11 din anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 223/2019 care completeaza Hotărârea Consiliului Local nr. 3/2018 referitoare la impozitarea  cladirilor si terenurilor neîngrijite cu până la 500 %.

Dl. cons. Dimache Alin  arata ca, aceasta modificare a aparut in urma plangerii prealabile  facuta de mostenitoarele  Regelui MS. Mihai.

Dl. primar  mentioneaza ca, plangerea se admite in parte deoarece in luna decembrie 2019  a aparut un certificat de legatar cu mostenitorii  Regelui Mihai I și cu ce procent are fiecare din bunuri. In acest sens trebuie sa se modifice pozitiile din anexa 1 la HCL. 223/2019.

Dl. cons. Boteanu George  supune atentiei o situatie asemanatoare cu cea in discutie, referitoare la mostenitorii care au revendicat Cinematograful si care  in loc sa investeasca in amenajarea cladirii platesc un impozit de 500% pentru ca nu se inteleg fiind un numar mare de proprietari.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate.

Urmează pct. 28 –   Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local, pentru anul 2020 în vederea repartizării orelor de muncă a beneficiarilor Legii nr. 416/2001.

Nefiind interventii, supus votului, proiectul de hotarare se adopta in unanimitate,

Se trece la pct. 29 – Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale, pe anul 2020.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate.

Dna. Cons. Ariesan Aurora  paraseste sedinta. Au ramas in sala 14 consilieri.

Președintele de ședință  supune atentiei pct. 30 – Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru SC. Sinaia Forever SRL.

Dl. Cons. Vasile Gheorghe intreaba daca s-au prevazut fonduri pentru lucrarile de reparatii ale cladirii Casinou-lui.

Dl. Primar  mentionează că s-au prevazut banii in buget,  exista si aviz de la Monumente.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă  cu votul a 14 consilieri.

Urmează pct. 31 – Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2020 pentru SC. Transport Urban SRL. Sinaia.

Dl. Primar  intreaba daca sunt intrebari pe marginea acestui punct.

Deoarece nu sunt interventii, supus la vot, proiectul de hotarare sus mentionat se aproba cu  unanimitate de voturi.

In continuare presedintele de sedinta supune atentiei pct. 32 – Raport privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, angajati ai Primăriei Sinaia.

Membrii Consiliului local isi insusesc raportul prezentat.

Se trece la pct. 33.- Plângerea prealabila nr. 3269/03.02.2020 impotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 223/19.12.2019 formulată de Damcali Maria, prin  SCA Leaua Damcali Deaconu Paunescu – LDDP.

Președintele de sedinta  da cuvantul dnei Chirita Coca, șef Birou impozite si taxe care precizeaza ca, membrii comisiei constituite pentru verificarea cladirilor si terenurilor neingrijite din orasul Sinaia au identificat la adresa din str. Tudor Vladimirescu nr. 1 mai multi proprietari pentru care s-a aplicat impozitarea de pana la 500%. Comisia a incadrat gresit aceasta situatie, deoarece dna Damcali Maria este proprietara doar pe teren nu si pe imobil.

Dl.primar  solicita sa se revina la proiect si sa se revoce pozitia nr. 17 din anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr.223/2019 unde apare dna. Damcali Maria. Eliminarea pozitiei se va trece ca punct distinct in Hotararea cu Casa regala.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate cu propunerea facuta de dl. Primar.

Urmează pct. 34 –  Plângerea prealabila nr. 2265/23.01.2020 impotriva Hotărârii Consiliului Local nr. 223/19.12.2019 formulată de MS. Margareta a României, A.S.R. Principesa Elena a României, A.S.R. Principesa Sofia a României, A.S.R. Principesa Maria a României și dna. Irina Walker.

Dl. Primar arata ca, in plangere se motiveaza faptul ca, Hotararea Consiliului Local nr. 223/2019 a fost comunicata  gresit catre Casa  Majestatii  Sale Regelui care nu are personalitate juridica, dar cladirile  sunt clar ale lor.

Considera ca nu exista motiv sa li se dea curs plangerii. Propune sa se admita in partea plangerea in ce priveste modificarea cu nume si prenume, dar in ceea ce priveste  impozitarea este de parare sa ramana asa cum a fost aprobata prin HCL. 223/2019.

Președintele de ședință  supune aprobării propunerea dlui. Primar  care se adoptă în unanimitate.

Urmeaza ordinea de zi suplimentara.

Președintele de ședință   supune atentiei Proiectul de hotarare privind aprobarea desfasurarii competitiei de schi anuale “Sinaia pe partie ediția a XVa” a bugetului necesar precum si a valorii premiilor acordate castigatorilor .

Supus aprobarii proiectul de hotarare este votat in unanimitate.

Se trece la pct. 2  – Proiect de hotarare privind  modificarea organigramei  și ștatului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului orașului Sinaia precum si a serviciilor publice aflate in subordinea Consiliului Local Sinaia.

Dl. primar  arata ca, s-a modificat organigrama prin infiintarea unui post de consilier  pentru viceprimar, pe durata mandatului acestuia.

Președintele de ședință  supune aprobării proiectul de hotarare sus mentionat care se adoptă în unanimitate.

În încheiere, președintele de ședință le mulţumeşte celor prezenți pentru participare şi declară lucrările şedinţei închise, la orele 16,10.

Vizualizează procesul verbal AICI

Last modified: aprilie 27, 2020

Comments are closed.