Administrație Publică

Minuta ședintei de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 28.04.2020

aprilie 30, 2020

încheiată astăzi, 28 aprilie 2020  în urma ședintei de îndată a Consiliului Local al orașului Sinaia din data de 28.04.2020

În data de 28 aprilie  2020  orele 14,00  a avut loc ședința de îndată  a Consiliului local al orasului Sinaia care s-a desfasurat online, prin intermediul platformei de comunicare Zoom,  la care au aparticipat toti cei 17 consilieri alesi.

Materialele înscrise pe ordinea de zi  au fost transmise electronic membrilor Consiliului local.

Ședinta a fost condusă în calitate de președinte, de către dl. cons. David Remus.

În urma dezbaterilor ce au avut loc pe marginea ordinii de zi, s-au adoptat următoarele hotărâri :

– Hotărârea Consiliului Local nr. 65 privind revocarea parțială a HCL. nr.54/20.03.2020 referitoare la  aprobarea propunerii de trecere a unor imobile din domeniul privat al statului aflate în administrarea Institutului Național pentru Cercetare și Formare Culturală, în domeniul privat al UAT Sinaia, adoptată cu 17 voturi “pentru“ ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 66  privind  aprobarea bugetului Campaniei Verde Crud 2020, adoptată cu 17 voturi “pentru“ ;

– Hotărârea Consiliului Local nr. 67 privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare de către Orașul Sinaia / Primăria Orașului Sinaia / Consiliul Local al Orașului Sinaia, pentru promovarea unor acțiuni, apărări sau căi de atac,  adoptată cu 17 voturi “pentru“.

Vizualizează minuta AICI

Last modified: aprilie 30, 2020

Comments are closed.