Administrație Publică

ANUNȚ pentru aducerea la cunoștința persoanelor fizice și a celor juridice a obligațiilor ce le revin cu privire la registrul agricol

iunie 5, 2020

În conformitate cu prevederile art 4,art 8 alin (1) din Ordonanța nr.28/2008 republicată – privind registrul agricol, înscrierea datelor în registrul agricol în a cărei raza administrativ – teritorială își are domiciliul persoana fizica care deține în proprietate sau sub altă formă (este titulara unui contract de concesiune, închiriere, etc) a unor terenuri agricole și silvice precum și animale, se face pe baza declarației date pe propria răspundere sau pe baza de documente de persoana fizica care dispune de capacitate deplină de exercițiu.
Pentru persoanele juridice datele se înscriu în registrul agricol pe baza declarațiilor date de reprezentantul legal respectiv, însoțite de documente doveditoare.
Persoanele care nu au domiciliul în localitate au obligația sa trimită declarația prin poștă, cu confirmare de primire, pe cheltuiala lor sau vor putea face declarații prin procura.
Termenele la care persoanele fizice și persoanele juridice au obligația să declare datele pentru înscrierea în registrul agricol sunt prevazute la art 11 din Ordonanța 28/2008 republicata- privind registrul agricol.
Persoanele fizice și juridice au obligația să declare date, pentru a fi înscrise în registrul agricol și în afara termenelor prevazute la lit a) și b) din Ordonanța 28/2008 privind registrul agricol , în termen de 30 de zile de la apariția oricărei modificări.
În cazul în care persoanele fizice sau persoanele juridice nu fac declarațiile în termenul legal, se considera ca nu au intervenit nici un fel de modificări, fapt pentru care în registrul agricol se reportează din oficiu datele din anul precedent.
Centralizarea datelor pe oraș se face pana la 30 iunie pentru datele privind categoria de folosință a terenului , suprafețele cultivate și numărul pomilor pentru registrul agricol 2020.
Declarațiile și documentele se depun la sediul Primăriei orașului Sinaia, B-dul Carol I nr 47. Cu verificarea acestora este desemnat inspectorul cu atribuții în domeniul registrului agricol.

SECRETAR GENERAL,
BEATRICE RADULESCU

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iunie 9, 2020

Comments are closed.