Administrație Publică

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚII COMERCIALE DIN DATA DE 09-06-2020

iunie 9, 2020

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ SINAIA cu sediul administrativ în Sinaia, cod postal 106100, Bd. Carol I, nr. 47, judetul Prahova, cod fiscal 2844103, telefon 0244/311788, int.128, fax: 0244/314509, e-mail: contact@primaria-sinaia.ro, e-mail persoana de contact: tiberiu.ivan@primaria-sinaia.ro.
2.Informaţii generale privind obiectul închirierii:
Se scot la licitație publică 4 spații comerciale:
– Spațiul nr. 4, situat în orașul Sinaia, Aleea Carmen Sylva FN, cu destinația comercializare artizanat. Spațiul are o suprafață de 5 mp, este amplasat pe domeniul public al U.A.T Sinaia, având număr de inventar 1000319.4/2005.
– Spațiul nr. 13 nou, situat în orașul Sinaia, Aleea Carmen Sylva FN, cu destinația comercializare artizanat. Spațiul are o suprafață de 6 mp, este amplasat pe domeniul public al U.A.T Sinaia, având număr de inventar 101484/2009, act proprietate 3364/2009.
– Spațiul nr. 2, situat în orașul Sinaia, Izvorul Rece, Km. 117+750, cu destinația activitate comercială cu produse nealimentare. Spațiul are o suprafață de 20 mp, este amplasat pe domeniul public al U.A.T Sinaia, având număr de inventar 1200642/2018, act proprietate 5/2018, număr cadastral 23902.
– Spațiul nr. 3, situat în orașul Sinaia, Izvorul Rece, Km. 117+750, cu destinația comerţ produse alimentare/ alimentaţie publică. Spațiul are o suprafață de 47 mp, este amplasat pe domeniul public al U.A.T Sinaia, având număr de inventar 1200641/2018, act proprietate 5/2018, număr cadastral 23902.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.84/29.05.2020.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
– la cerere, de la sediul instituției, sau electronic prin e-mail, după prezentarea dovezii plății caietului de sarcini.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului din cadrul Primariei Sinaia, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament Monitorizare și Control din cadrul Primăriei Orașului Sinaia, Bulevardul Carol I nr. 47, județul Prahova.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
– 150 lei/ exemplar, ce se achită cu numerar la caserie sau prin ordin de plată în contul de trezorerie RO28TREZ5295006XXX000609 al Primăriei Oraşului Sinaia.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 24.06.2020, ora 16.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 01.07.2020, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Sinaia, oraşul Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, judeţul Prahova, parter, registratura.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:
02.07.2020, ora 11.00, Primăria Orașului Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, județul Prahova, sala 1, etaj 1.
6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, stradaValeni nr. 44,  judeţul Prahova, telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 05.06.2020.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iunie 10, 2020

Comments are closed.