Administrație Publică

ANUNȚ LICITAȚIE PUBLICĂ PENTRU ÎNCHIRIERE SPAȚII COMERCIALE DIN DATA DE 09-06-2020

iunie 9, 2020

1.Informaţii generale privind autoritatea contractantă:
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ SINAIA cu sediul administrativ în Sinaia, cod postal 106100, Bd. Carol I, nr. 47, judetul Prahova, cod fiscal 2844103, telefon 0244/311788, int.128, fax: 0244/314509, e-mail: contact@primaria-sinaia.ro, e-mail persoana de contact: tiberiu.ivan@primaria-sinaia.ro.
2.Informaţii generale privind obiectul închirierii:
Se scot la licitație publică 4 spații comerciale:
– Spațiul nr. 4, situat în orașul Sinaia, Aleea Carmen Sylva FN, cu destinația comercializare artizanat. Spațiul are o suprafață de 5 mp, este amplasat pe domeniul public al U.A.T Sinaia, având număr de inventar 1000319.4/2005.
– Spațiul nr. 13 nou, situat în orașul Sinaia, Aleea Carmen Sylva FN, cu destinația comercializare artizanat. Spațiul are o suprafață de 6 mp, este amplasat pe domeniul public al U.A.T Sinaia, având număr de inventar 101484/2009, act proprietate 3364/2009.
– Spațiul nr. 2, situat în orașul Sinaia, Izvorul Rece, Km. 117+750, cu destinația activitate comercială cu produse nealimentare. Spațiul are o suprafață de 20 mp, este amplasat pe domeniul public al U.A.T Sinaia, având număr de inventar 1200642/2018, act proprietate 5/2018, număr cadastral 23902.
– Spațiul nr. 3, situat în orașul Sinaia, Izvorul Rece, Km. 117+750, cu destinația comerţ produse alimentare/ alimentaţie publică. Spațiul are o suprafață de 47 mp, este amplasat pe domeniul public al U.A.T Sinaia, având număr de inventar 1200641/2018, act proprietate 5/2018, număr cadastral 23902.

Închirierea se face conform art. 333, art. 335 din O.U.G. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr.84/29.05.2020.
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini.
3.1. Modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire:
– la cerere, de la sediul instituției, sau electronic prin e-mail, după prezentarea dovezii plății caietului de sarcini.
3.2. Denumirea şi adresa serviciului din cadrul Primariei Sinaia, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire:
Direcția Poliția Locală Sinaia – Departament Monitorizare și Control din cadrul Primăriei Orașului Sinaia, Bulevardul Carol I nr. 47, județul Prahova.
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul:
– 150 lei/ exemplar, ce se achită cu numerar la caserie sau prin ordin de plată în contul de trezorerie RO28TREZ5295006XXX000609 al Primăriei Oraşului Sinaia.
3.4. Dată limită privind solicitarea clarificărilor: 24.06.2020, ora 16.00.
4. Informații privind ofertele:
4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 01.07.2020, ora 16.00.
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele:
Primăria Sinaia, oraşul Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, judeţul Prahova, parter, registratura.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: un exemplar
5. Data și locul la care se va desfășură sedința publică de deschidere a ofertelor:
02.07.2020, ora 11.00, Primăria Orașului Sinaia, Bulevardul Carol I, nr. 47, județul Prahova, sala 1, etaj 1.
6. Instanța competentă în soluționarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: Secția de Contencios Administrativ a Tribunalului Prahova, Ploiești, stradaValeni nr. 44,  judeţul Prahova, telefon: 0244/ 544781, fax: 0244/ 529107, e-mail: tr-ph-contencios@just.ro.
7. Data transmiterii anunțului de licitație către instanțele abilitate, în vederea publicării: 05.06.2020.

Vezi anunțul în format pdf AICI

Last modified: iunie 10, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support