Administrație Publică

Anunț ședință extraordinară a Consiliului local al orașului Sinaia din data de 17.06.2020

iunie 18, 2020

Vineri, 19 iunie 2020, orele 12,00  va avea loc în sala de ședinte Baccara din incinta Centrului International de Conferinte Casino Sinaia, ședința extraordinara a Consiliului local al orașului Sinaia

Ordinea de zi este urmatoarea :

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale SC. Sinaia Forever SRL., la data de 31.12.2019.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului contractului de delegare a serviciului de administrare a domeniului public si privat al orasului Sinaia.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotarare privind prelungirea mandatului de administrator al SC. Sinaia Forever SRL.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL. nr.186/30.10.2019.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind evidențierea unor terenuri in domeniul privat al orașului Sinaia.

– Inițiator Remus David, consilier local

  1. Proiect de hotarare privind aprobare documentatiei tehnico-economice – faza DALI +PT+DEE+CS+DTAC, pentru obiectivul ”Reabilitare strada Cășeriei”.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotarare privind aprobare documentatiei tehnico-economice – faza DALI +PT+DEE+CS+DTAC, pentru obiectivul ”Reabilitare strada Gheorghe Șincai”.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotarare privind aprobare documentatiei tehnico-economice – faza DALI +PT+DEE+CS+DTAC, pentru obiectivul ”Reabilitare Al.Neculuță”.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

  1. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitatie publica a spațiului comercial situat în Sinaia, Bd. Carol I nr. 27.

– Inițiator Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia

VEZI ANUNȚUL din data de 17.06.2020 AICI

Last modified: iunie 18, 2020

Comments are closed.