Administrație Publică

HOTĂRÂREA NR.102 din 19 iunie 2020

iulie 2, 2020

Privind aprobare documentatie AUDIT ENERGETIC, pentru realizarea  proiectului „Creșterea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei iluminat public Sinaia”

Având în vedere Referatul de aprobare nr.15374/17.06.2020 inițiat de Vlad Oprea, primarul orașului Sinaia, precum și Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 15375/17.06.2020 prin care se propune aprobarea Auditului energetic  pentru realizare  proiectului  „Cresterea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei iluminat public Sinaia

Văzând avizul comisiei de specialitate a Consiliului local ;

În conformitate cu:

– Legea 121/2014 privind eficienta energetica –

– Legea 160/2016 pentru modificarea si completarea Legii 121/2014 privind eficienta energetica;

– Hotărârea Guvernului nr. 1259/2007 privind normele metodologice de aplicare a Legii 199/2000 privind utilizarea eficienta e energiei;

Conform Ordinului MIR nr.245/2002  privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice și juridice care au dreptul să realizeze bilanțuri energetice și a Regulamentului pentru atestarea responsabililor cu atribuții în domeniul gestiunii energiei si SR EN 13201 care prevede conditiile (luminanta/iluminare,uniformitate,orbire) minime acceptate pentru iluminatul public in UE;

În conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

În temeiul art.129 alin (1) si alin. (2) , lit b) si lit c), art 139 alin. (3), lit.g) si lit. i) și , art.196. alin. (1),  lit. a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

CONSILIUL LOCAL AL ORASULUI SINAIA

HOTĂRĂȘTE:

 Art.1. – Se aprobă documentația AUDIT ENERGETIC, pentru realizare  proiect  „Creșterea eficienței energetice si a gestionarii inteligente a energiei iluminat public Sinaia”.

 Art.2. – Prevederile prezentei hotarari vor fi aduse la indeplinire de catre Serviciul Politici Publice si  Echipa de implementare a proiectului.

Descarcă în format pdf: AICI

Last modified: iulie 2, 2020

Comments are closed.

Page Reader Press Enter to Read Page Content Out Loud Press Enter to Pause or Restart Reading Page Content Out Loud Press Enter to Stop Reading Page Content Out Loud Screen Reader Support