Administrație Publică

Dispoziția nr. 152 din 08 iulie 2020

iulie 9, 2020

Privind convocarea Consiliului Local al orașului Sinaia în ședința de îndata, joi, 09.07.2020

În temeiul Ordonantei de Urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ   art. 134 alin.(4),  coroborat cu art. 196 alin.(1), lit. b),

PRIMARUL ORAȘULUI SINAIA

DISPUNE :

ART. 1. –  Joi, 09.07.2020, ora 14,00  se convoacă Consiliul Local  al orașului Sinaia în ședință de îndată, care va avea loc  în sala de ședințe  a Primăriei orașului Sinaia, situată în Sinaia, Bdul Carol I nr. 47, cu următoarea ordine de zi:

1.- Proiect de hotărâre privind  revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 99/19.06.2020.

2.- Proiect de hotărârea privind participarea la Programul Agenției Fondului de Mediu de sprijinire a eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei în infrastructura de iluminat public precum și aprobarea documentației tehnico-economice – faza  DALI si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE ȘI A GESTIONĂRII INTELIGENTE A ENERGIEI ILUMINAT PUBLIC SINAIA”.

3.- Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2020.

4.- Proiect de hotărâre privind acordarea burselor școlare pentru anul 2018-2019.

ART. 2. –  Prevederile prezentei dispoziții vor fi aduse la îndeplinire de Compartimentul juridic, contencios administrativ și administrație publică.

Vezi dispoziția nr. 152 din 08 iulie 2020 AICI

 

Last modified: iulie 9, 2020

Comments are closed.